Een nieuwe maand, een nieuw jaar met mooie wensen, maar vooral een jaar waarin de nieuwe parochie Willebroek stilaan meer vorm krijgt. Daarom ook vanaf nu een verwijzing van vieringen in de andere parochiekerken, zowel op de maandelijkse affiche als op de webstek.

Hier in de Sint-Niklaaskerk blijft het schema van de vieringen grotendeels ongewijzigd. De eerste zondag van de maand blijft gedachteniszondag, de tweede behoudt zijn jeugdig tintje of een viering waarin kinderen en jongeren centraal staan. Deze maand is er de naamopgave van de vormelingen. De vierde zondag krijgt een nieuwe naam: ontmoetingszondag. Dit woord verwijst naar het meer feestelijk kleurtje dat al enkele jaren deze zondag anders dan de andere maakt. Een mooie intro van samenzang met het aanleren van nieuwe liederen, daarna de viering en tot slot aperitieven in De Twijg. 

Vijfde zondagen vinden we in mei, juli, oktober en ook in januari. Vermits de vijfde zondag maar twee dagen van 2 februari verwijderd is, wordt Lichtmis het thema van de viering.

Van harte uitgenodigd op deze vijf zondagen!

   

In de rubriek actualiteit valt er deze maand heel wat nieuws te lezen.

  • Vooreerst is er de terugblik op de advent en Kerstmis. U ziet de vormelingen in actie tijdens de succesvolle Soep op de stoepactie van de jeugdig-tintje-zondag en tijdens het kerstspel op kerstdag zelf.

  • Als hoofdartikel is er ‘De nieuwe parochie Sint-Niklaas’, of hoe de samenwerking Blaasveld-Heindonk-Tisselt-Willebroek geleidelijk aan duidelijker vorm en invulling krijgt. In een eerste fase willen we u informeren over de nieuwe structuren die onze parochie- en geloofsgemeenschap zullen ondersteunen.

  • Aanleunend hierbij is er de uitnodiging voor de open parochieraad op 3 februari om 19.30 uur, waarop iedereen die onze geloofsgemeenschap in het hart draagt met aandrang is uitgenodigd. Welkom!

  • Als vierde item vindt u de uitnodiging voor boeiende Bijbelnamiddagen in de abdij van Bornem. Thema: ‘Over de apostelen van Jezus – mensen van vlees en bloed’. Beslist een aanrader! 

     

Links naar de buren:

 https://www.facebook.com/Kerk.kleinbrabant  http://www.kerkkleinbrabant.be/home

 

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries