De laatste nieuwjaarswensen zijn net gewisseld, het feest van Lichtmis sluit de kersttijd af... en daar is de 40-dagentijd, aanloop naar Pasen.

De Vasten loopt dit jaar van 10 februari tot 26 maart en is traditioneel een periode van onthechting, bezinning en herbronning. Op Aswoensdag of de eerste dag van deze 40-dagentijd is er een gezamenlijke viering voor de hele parochie Willebroek in de Sint-Jan de Doperkerk van Tisselt om 19 uur. De vormelingen zetten hun beste beentje voor om er een knappe bijeenkomst van te maken.

De vier zondagen van februari verlopen volgens het vaste stramien.

Op de valreep toch nog een uitnodiging voor de vijfdezondagviering van januari met als thema Lichtmis. Van harte welkom!

   

Wie tijdens deze periode op zoek is naar verdieping en verruiming kan op verschillende websteks inspiratie vinden. Zo is er https://www.kerkinactie.nl/, een mooie site van onze noorderburen.

Verder is er natuurlijk http://www.broederlijkdelen.be/nl/home, de landelijke actie van Broederlijk Delen.

Een laatste tip: op 10 februari 2016, Aswoensdag, start de digitale 40-dagenretraite “Eindeloos geduldige liefde”. Meer info en inschrijvingsmogelijkheid vindt u op http://www.ignatiaansbidden.org/#_

       

De rubriek actualiteit van onze webstek brengt u nog een aantal zaken onder ogen:

Voor wie nog niet de tijd vond, blijft het hoofdartikel ‘De nieuwe parochie Sint-Niklaas’, of hoe de samenwerking Blaasveld-Heindonk-Tisselt-Willebroek geleidelijk aan duidelijker vorm en invulling krijgt, nog even online.  In een eerste fase willen we u informeren over de nieuwe structuren die onze parochie- en geloofsgemeenschap zullen ondersteunen.

Aanleunend hierbij is er de uitnodiging voor de open parochieraad op 3 februari om 19.30 uur, waarop iedereen die onze geloofsgemeenschap in het hart draagt met aandrang is uitgenodigd!

   

Links naar de buren:

https://www.facebook.com/Kerk.kleinbrabant   

http://www.kerkkleinbrabant.be/home

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries