Ondanks het schrikkeltoemaatje van februari, zijn we definitief in maart – lentemaand en paasmaand – beland.

De veertigdagentijd neemt nog ongeveer de rest van de maand in beslag en eindigt met de Goede Week in aanloop naar Pasen op 27 maart. In bijlage vindt u naast de oplijsting van de zondagse vieringen in de Sint-Niklaaskerk, ook een overzicht van de vieringen van de Goede Week. Het worden gemeenschappelijke avondvieringen in de hoofdkerk en dit voor de hele parochie Willebroek.

De rubriek actualiteit staat zoals verwacht in het teken van de veertigdaagse vastentijd.

Veertigdagentijd is letterlijk ‘Een tocht van veertig dagen’ met de pelgrimsstaf in de hand en zakken vol goede moed. Een tijd van bidden, aalmoezen geven en vasten: van nooit genoeg naar bewust en verantwoord gebruik.

Aanleunend hierbij is er de uitnodiging voor ‘De Passie van Ieper’, een actualisering van het lijdensverhaal in de context van Ieper, een stad die zinnebeeld kan staan voor de Eerste Wereldoorlog. Dit evenement werd twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd in Merchtem en is een grootschalig project waaraan heel wat kunstenaars hun medewerking verlenen.

8 maart is internationale vrouwendag. In ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden’ bekennen we kleur en kijken we over de grenzen van ons westerse weeldeleventje naar 3 vrouwen in Colombia, het vastenproject van Broederlijk Delen

   

Links naar de buren:

 https://www.facebook.com/Kerk.kleinbrabant    http://www.kerkkleinbrabant.be/home

 

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries