‘Maart roert zijn staart, april weet wat hij wil’, zegt een spreekwoord.

April is alleszins een eigenwijze maand, barstensvol nieuw begin. Niet in het minst voor de 11-12-jarigen van Willebroek. Zij vieren deze maand hun vormsel. Op zaterdagnamiddag 16 april om 15 uur is er de plechtige vormselviering in de Sint-Niklaaskerk voor de vormelingen van Tisselt en Willebroek. Een week later, op zaterdag 23 april om 15 uur worden de vormelingen van Blaasveld en Heindonk gevormd in de Sint-Amanduskerk. In de maand mei is het de beurt aan de eerste communicantjes.

 

De rubriek actualiteit staat met 2 titels in het teken van dit gebeuren.

De vormelingen zijn er klaar voor – een terugblik geeft een verslag in woord en beeld van de laatste voorbereidingen.

De sacramenten van christelijke initiatie bij jongeren – een hedendaagse visie van priester Hedwig. Eerste communie, vormsel en eucharistie, de drie sacramenten waardoor je christen wordt, vormen samen de ene, christelijke initiatie. In het doopsel vangt het nieuwe leven in Christus aan. Het vormsel bevestigt en versterkt dit. De eucharistie voltooit de christelijke initiatie en voedt ons telkens weer. Maar de viering van doop, vormsel en eerste communie lijken – hoe mooi ook – vaak beleefd te worden als geïsoleerde momenten of overgangsriten, met weinig impact op het concrete leven, en niet als stappen op de persoonlijke geloofsweg. Herbronning en heroriëntatie is nodig.

Tenslotte blikken we in deze rubriek nog even terug op de voorbije Goede Week en Pasen - een terugblik met tekst maar vooral met veel foto's, zowel van de gezamelijke vieringen als van diegene onder de eigen kerktoren.

 

Ondertussen zijn we de paastijd binnengetreden: de vijftig dagen die lopen vanaf de vooravond van Pasen over zeven paaszondagen met als eindpunt Pinksteren. In onze kerk hebben we deze maand – naast het vormselgebeuren - de vier klassieke zondagen op rij. Van harte welkom op de vieringen. In het kader hiervan een nieuwe bijdrage in de geschiedenisrubriek. Beloken, geloken, ontloken.. op wandel met woorden

     

Links naar de buren:

https://www.facebook.com/Kerk.kleinbrabant en  http://www.kerkkleinbrabant.be/home

   

met vriendelijke groeten

 

De Wijnstok

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries