Is mei je favoriete maand?

Redenen te over: de lente barst uit haar voegen, de bedevaarderstrek naar Maria-oorden is in volle zwier, de oude Mariakapelletjes krijgen deze maand meer aandacht, kaarsen, bloemen en bezoekers dan anders, het is de tijd van eerste communie en moederdag... en van kerkelijke hoogdagen als Ons-Heer-Hemelvaart en Pinksteren.

 

Ook hier in Willebroek zijn er de voet- en busbedevaarten die vertrekken vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen, deels samen op stap, deels apart. Er zijn de kapelletjes waar de oude traditie van het rozenkransgebed een moment van verstilling ondersteunt. Op woensdagnamiddag om vier uur aan het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood in de Overwinningsstraat, op maandag- en dinsdagavond om zeven uur in het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Broekstraat in Heindonk. Wees welkom! De landelijke dorpen Tisselt en Blaasveld zijn meerdere kapelletjes rijk. Soms idyllisch gelegen zoals dat van de Veertien Bunders in het Broek, anders gewoon aan een driesprong of zomaar ergens langs de kant van de weg. Elk met een eigen verhaal. Een mooie tijd voor wie de Mariaverering een warm hart toedraagt, een gelegenheid tot meditatie en zelfreflectie voor wie de volksdevotie ontgroeid is.

 

Mei is de volgende maand met vijf zondagen. Vier volgen het geijkte stramien, de vijfde geeft extra aandacht aan het jaarthema ‘barmhartigheid’. De gebruikelijke affiche in bijlage lijst de vieringen in de Sint-Niklaaskerk op. Daarnaast - ruim op tijd -  is er de uitnodiging voor 5 juni: een dag waarop het landschap hertekend wordt, een dag waarop mensen in hun zending bevestigd worden.

   

Wat valt er te lezen in de rubriek actualiteit?

Vooreerst wordt het fenomeen bedevaart door een hedendaagse bril bekeken. Waarom overleeft het ‘op bedevaart gaan’ in onze rationele dagen? In het tweede deel van dit artikel vind je een oplijsting van de verschillende bedevaarten hier in onze parochie mét de nodige info.

Verder is er de terugblik op de twee vormselvieringen van onze parochie. Een terugkijken met mooie getuigenissen van vormelingen, de catechisten én een opa, met als aanvulling enkele sfeerbeelden van beide zaterdagen.

   

Links naar de buren:

https://www.facebook.com/Kerk.kleinbrabant

http://www.kerkkleinbrabant.be/home

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries