Oktober: de bladeren ritselen en vallen, ochtendmist en zon zorgen voor de ontegensprekelijke schoonheid van herfstdagen. Verder is het leven teruggevallen in de routine van de ‘werkmaanden’. Hopelijk met veel aanstekelijke initiatieven, knappe ideeën, en een zee van gedrevenheid...

Dat laatste is alvast hoe de vormelingen van onze parochie Willebroek het mochten ervaren: een schitterende geloofstocht eind september voor alle vormelingen van Blaasveld, Heindonk, Tisselt en Willebroek samen. Een tocht die eindigde met een bijbelse picknick in het Blaasveldse Broek. Een impressie hiervan in woord en veel beelden vindt u in onze rubriek actualiteit. 

In dezelfde rubriek zetten we deze maand een vereniging in de kijker: Ziekenzorg - Samana. In elk van onze vier geloofsgemeenschappen zijn er lieve mensen die zich inzetten voor wie door ziekte niet meer kan meelopen in het vertrouwde ritme van het bestaan. Een bezoekje, een babbel, een bijeenkomst, het zijn kleine attenties die eenzaamheid kunnen doorbreken. Lees het profiel van de 4 Samana’s… en misschien bent u wel de nieuwe vrijwilliger die ze zoeken?

Kunst in de Kerk zet de kerkdeuren open. Er is  de tentoonstelling van keramiek en porselein in de kerk van Heindonk die de hele maand oktober loopt, verder zijn er twee concerten: een optreden van het Roeland Hendrickx Ensemble op zaterdag 1 oktober in de Sint-Niklaaskerk en ‘300 jaar cello in 80 minuten’, een kunstontbijt inde kapel De rank eind oktober . Alle info hierover vindt u op de webstek van de gemeente Willebroek  http://CCDESTER.WILLEBROEK.BE 

   

Oktober telt 5 zondagen. Een overzicht van de vieringen vindt u ook in de bijlage bij deze mail.

Wat de Sint-Niklaaskerk betreft, lanceren we nog een warme oproep voor de in september schitterend gestarte jeugdig-tintje-viering van de 2de zondag. Meer info alweer in rubriek actualiteit.

Ook op de 5de zondagviering mag u deze keer niet ontbreken. ‘Gekomen om te zoeken wat verloren was’ , een bijbels citaat dat uit het leven gegrepen is.

U kan natuurlijk ook terecht in de vieringen elders in de parochie: elke zaterdagavond om 18 uur in de Sint-Jan de Doperkerk in Tisselt, zondagvoormiddag om 10 uur in de Sint-Jan Baptistkerk in Heindonk of om 11 uur in de Sint-Amanduskerk in Blaasveld.

Meer informatie over alle vieringen én parochie-activiteiten is wekelijks te vinden in Kerk & Leven.

 

Links naar de buren:

 https://www.facebook.com/Kerk.kleinbrabant 

 http://www.kerkkleinbrabant.be/home

 

    

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries