Toon # 
1 december - de dag van het woord
Adventsmeditatie 2019
15 december 2019 - Soep-op-de-stoep / welzijnsactie van de vormelingen
Iedereen Feest! Jaarkalender 2020
6 oktober - Jonge Kerk Klein-Brabant nodigt uit
8 oktober - Als het mis is in de kerk / God heet ons welkom in zijn huis
In 3 geloofsavonden op stap met het WeGproject oktober-november 2019
Schakels van verbondenheid
Groeten uit Wenen - september 2019
Basisschema Liturgische Vieringen vanaf 1 september 2019 - een toelichting
15 augustus: Maria, een krachtige prachtige vrouw
Aan de vooravond van de voetbedevaart
Terugblik eerste communie en vormsel 2019
Een juniprocessie met andere ogen bekeken
Herstructurering, dekenaten worden regio
Meimaand = mariamaand
Terugblik wake tegen zinloos geweld 27 maart 2019
Guido Johnson (1927-2019)
24 november 2018: Het Tisseltse Sint-Janskoor viert Sint-Cecilia met kerkconcert
Als het mis is in de kerk - programma 2018/2019
Terugblik 6 oktober 2018 - Missio - startdag vormelingen
Allerheiligen
11 november 2018 - Vredesviering Blaasveld
Vergeten fruit
Rozenkransgebed op vrijdagavond
Kerk: gebouw en/of gemeenschap? 3 geloofsavonden 22.10, 13 + 28.11
Corina Luca, onze nieuwe parochieassistente
zondag 21 oktober 2018 - Da's wa'k (niet) geloof
zondag 14 oktober - viering met jeugdig tintje
Een nieuwsbrief uit Wenen
Uitnodiging 9 september 2018 - viering met jeugdig tintje
Blik op de buren - C.B.B.
Nam Jezus ook vakantie?
Halfweg
Renovatiewerken in kerk Blaasveld
Minder eucharistievieringen - nieuwe liturgieschema's
Terugblik eerste communicantjesbijeenkomst Tisselt
Vieringen in april
Een greep uit het activiteitenaanbod van maart
Lichtmis 2 februari - Ontdek de vele lagen van dit feest!
Een vroege Valentijnsviering - 3 februari
Haal jij ook een askruisje op Aswoensdag?
Vieringen in februari
Als het mis is in de kerk - 7 februari
Aan tafel!
Moge 2018 ons allen veel geluk en vrede brengen
6 januari: het verhaal van 3 koningen, 1 ster en 1 kind speelt zich af in onszelf...
Vieringen januari 2018
Het evangelie van Marcus
3 december - Advent!
6 december - Sint-Niklaas heeft twee rechterhanden
10 december - Viering Jeugdig Tintje & Soep op de Stoep
Vieringen in december
Kerstvieringen in onze kerken
Binnenkijken in joodse en kerkse kringen
Vieringen in november
7 november 2017 - Sterven en rouwen bij moslims en christenen in gelijkenis en verschil
12 november 2017 - viering met jeugdig tintje
Activiteitenkalender november - een selectie
21 november 2017 - Als het mis is in de kerk
Oktober - rozenkransmaand
Een glaasje Cuvée Oude Schelde?
12 + 2 = Kennismakingsabonnement Kerk & Leven
8 oktober - Viering met jeugdig tintje
Vieringen in oktober
Activiteitenkalender oktober - een selectie
Avonden rond Maria
21 oktober - woordtheater Jakobus, zoon van de donder
2017 Vieringen in september
2017 Vieringen september
Jonge kerk Klein-Brabant - programma 2017-2018
80jaarChiroWillebroek!
Kiezen voor een katholieke school? Wat betekent dat?
Vieringen augustus 2017
Kerkenbeleidsplan Sint-Niklaasparochie Willebroek
2017 Een heerlijke vakantie gewenst!
2017 Zingen in de kerk - een warm pleidooi
2017 4 juni - Pinksteren
2017 11 juni - viering met jeugdig tintje
2017 24 juni - feest van Sint-Jan
2017 Terugblik - Dit zijn onze eerste communicantjes en vormelingen!
2017 1 juli - Wijzigingen vieringen Tisselt
2017 mei Vormsel- en eerstecommunienieuws
2017 mei Viering jeugdig tintje zondag 14 mei
2017 mei Bidden voor het rozenkransje
2017 mei Op bedevaart naar Scherpenheuvel - een overzicht
2017 mei Bike for Parkinson - op pelgrimstocht naar Rome
2017 mei Van de bergen stroomt de vrede omlaag
2017 april Goede Week-vieringen en Pasen
2017 april Veertigdagentijd, een getuigenis uit Wenen
2017 april Taize, een hoopvol teken van eenheid
2017 april Vormselcatechese: tweemaal terugblikken en een keer vooruitzien
2017 9 april Viering met jeugdig tintje
2017 16 april - Eieren rapen in Heindonk en Tisselt
2017 april Chiro quizt en kubt
2017 april Vereniging in de kijker: Mavro Groot-Willebroek
1 maart 2017 - Aswoensdag en begin 40-dagentijd
Eeuwige roem
7 maart 2017 - bedevaart
12 maart 2017 - viering met jeugdig tintje
2017 maart - aan tafel!
2017 maart - vormingsaanbod
14 februari 2017 - en dan is er Valentijn
12 februari 2017 - uitnodiging viering jeugdig tintje
2 februari 2017 - Lichtmis
4 veldverantwoordelijken en een pastoraalcoördinator aan het woord
25 januari 2017 - Vormelingen bezoeken rusthuizen
Uitnodiging viering jeugdig tintje 8 januari 2017
Driekoningen...wat als?
Nooit volmaakt - een nieuwjaarsbrief
2016 Terugblik kerstvieringen in de vier kerken
Een warm hart voor Soep op de Stoep
Alternatieve kerstmarkten: een greep uit het aanbod
De torenklokken laten zich opnieuw horen!
Soep op de stoep - vormelingen tegen armoede
Een verhaal van 1 op 7 - samen tegen armoede
De toekomst van de kerkgebouwen - Roel De Ridder
Make a wish
Zuster Anne-Marie even terug in het land
Zondag 13 november - Jeugdig tintje-Viering
Vrijdag 11 november - Vredesviering Blaasveld en Tisselt
Zondag 6 november - Sint-Hubertusviering Blaasveld
Zondag 6 november - Christuskoningviering Chiro Tisselt
Dinsdag 1 november Allerheiligen 14u gebedsviering in de vier kerken
Uitnodiging tweede jeugdig-tintje-viering zondag 9 oktober 2016
Ziekenzorg-Samana in Willebroek
Geloofstocht vormelingen 24 september 2016
Kunst in de Kerk
11 september 2016 - Viering met jeugdig tintje!
2016.26/8-3/9 Kalfortse Ommegang en begankenisdagen
2016 15/8 Hemelse moeders
2016.7.31 Sla de brug
2016 Zomer | Een dijkgravin en haar gevolg
2016.6.5 Terugblik 5 juni 2016
juni 2016 Vijfdezondagviering - Barmhartigheid
juni 2016 Maria in de buurt
juni 2016 Terugblik Eerste Communie
juni 2016 Terugblik Scherpenheuvel
Wist u?
2016 Meimaand - Scherpenheuvelmaand
Terugblik vormselvieringen 2016
De paaswens van zuster Anne-Marie
17 april en 1 mei: Chiro in actie!
Goede Week en Pasen 2016 - een terugblik
De sacramenten van de christelijke initiatie
De vormelingen 2016 zijn er klaar voor!
Een tocht van veertig dagen
De passie van Ieper
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden
Kerstevocatie Tisselt
Uitnodiging open parochieraad - 3 februari 2016
De nieuwe parochie Willebroek Sint-Niklaas
Vormelingen tweemaal in actie
Uitnodiging Bijbelnamiddagen
Dankwoord van zuster Anne-Marie
22.11.2015 Het afscheid, een impressie
Woord van dank aan zuster Anne-Marie
Mijn dagen zijn geteld...ik werd opnieuw gezonden
abonnement parochieblad 2016
Samen in hetzelfde schuitje | avond 3
Samen in hetzelfde schuitje | avond 2
Samen in hetzelfde schuitje | avond 1
Drie geloofsavonden WeG-team
30.8.2015 Afscheid Dirk - een beeldverslag
Maria Ommegang Kalfort - een beeldverslag
De fusie van de Willebroekse parochies en kerkfabrieken is een feit
Maria-Ommegang Kalfort & bedevaart
Samen in hetzelfde schuitje nieuwe data
Vastenlezing dinsdag 10 maart 2015

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries