Van harte uitgenodigd op deze actuele en boeiende lezing. Vroeg of laat wordt eenieder in eigen familie of vriendenkring met het onontkoombare levenseinde geconfronteerd.  Marc Desmet, een gedreven man, jezuïet en arts, getuigt vanuit zijn ervaring.

 

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries