SAMEN IN HETZELFDE SCHUITJE 

nieuwe data: dinsdag 15 en woensdag 23 september, donderdag 1 oktober 2015

 

De laatste en de komende maanden beweegt er op het pastorale vlak in Groot-Willebroek heel wat. Priester Dirk Hooft is weggegaan op 30 juni 2015. En zr. Anne-Marie Dierick zal ons over enkele weken verlaten. Beiden nemen een andere pastorale taak op zich, ieder binnen zijn of haar eigen gemeenschap. Vanaf 1 september 2015 is priester Hedwig Reyntjens benoemd tot aangesteld priester voor Groot-Willebroek en twee priesters zullen voortaan vieringen voorgaan en sacramenten bedienen. Natuurlijk kan dit niet meer altijd en overal. Ondertussen zijn ook de lokale parochies door besluiten van de overheid en het bisdom omgevormd tot één enkele 'parochie Willebroek'.

Dat betekent dat er geen actieve priester meer constant zal aanwezig zijn in onze eengemaakte parochie. De verantwoordelijkheden zullen moeten gedragen worden door (voornamelijk) leken. Een nieuwe parochieploeg en economische raad moeten gevormd worden.

Dat dit allemaal niet zo maar tot stand komt is overduidelijk. Het wordt een totaal nieuwe start met een nieuwe visie. De toekomst moet opnieuw kleur krijgen en verzekerd zijn.

Een zoekproces wordt op gang getrokken.  Door gesprekken met Steven Wielandts, adjunct van de hulpbisschop, zijn er wel drie avonden gepland voor Groot-Willebroek. Omdat het probleem zich voor de hele nieuwe parochie stelt, werd als thema voor die avonden ‘Samen in hetzelfde schuitje’ genomen. Het CCV, de vormingsdienst van het vicariaat en partner in christelijk vormingswerk, staat hiervoor in. Dit wordt een unieke kans om ons persoonlijk geloof en onze groter wordende geloofsgemeenschap te voeden.

Het worden actieve gespreksavonden, op zoek naar nieuwe vaarroutes rond geloofsbeleving en gemeenschapsvorming. Steven Wielandts, de begeleider van de avonden, is ook niet de eerste de beste. Hij spreekt vlot, is een goed luisteraar en verwoordt het geloof op een hedendaagse manier.

Bekijk de affiche hieronder. Hopelijk zijn de data nog vrij in je agenda. Schrijf ze dan onmiddellijk in, want het zal de moeite waard zijn. Spreek er ook andere mensen over aan: jong of wat ouder, man of vrouw, al actief in de lokale gemeenschap of nog twijfelend. Je kan misschien samen afspreken voor de verplaatsing, dat is handig en aangenaam.

Kom er naartoe! Zorg dat je er bij bent. De gelovige gemeenschap van Groot-Willebroek getuigt hiermee dat zij ook zelf meewerkt aan de toekomst van de pastoraal en het belangrijk vindt dat God er zijn plaatst houdt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries