MARIA-OMMEGANG te Kalfort

  

U bent hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse Maria-ommegang te Kalfort op zondag 23 augustus 2015.
Programma : Plechtige Eucharistieviering om 10u, met gastpredikant diaken Mark De Vos, gevolgd door de Ommegang in de straten van Kalfort.
Op dinsdag 25 augustus om 19u nodigen we graag de parochies van Willebroek, Bornem en Sint-Amands uit om op bedevaart te komen naar de kerk van Kalfort. Ook in deze eucharistieviering verzorgt diaken Mark De Vos uit Willebroek de homilie.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries