SAMEN IN HETZELFDE SCHUITJE | AVOND 3

Waar staan we aan het begin van de derde avond?

Geloof geeft ons rust, het draagt ons in onrustige tijden. Dat leerde het beeld van de wilde en milde zee met water als metafoor voor geloof van avond 1. Het betekent niet dat we berusten in de huidige situatie, wel dat we vertrouwen hebben om met hulp van God verder te stappen. We bouwden een ark als symbool voor de kerk van de toekomst op avond 2.

 

Geduld is een belangrijk gegeven

Ook Noach wachtte aan het einde van de zondvloed, toen het water niet meer steeg. Na 40 dagen liet hij een raaf los, vervolgens een duif die terugkeerde. Na zeven dagen vloog de duif weer weg en keerde terug met een olijfblad in de snavel. En toen de duif na opnieuw zeven dagen uitvloog, keerde ze niet terug. Pas dan maakte Noach het dak van de ark open en stapte naar buiten. Geduld, verwachting, uithoudingsvermogen.

Leggen we het verhaal van Noach op de situatie hier, dan trekken we volgende parallellen: het verleden wordt losgelaten, er is hoop, geloof en vooral liefde. De toekomst hangt niet van ons af, is niet in onze handen, wij werken niet om snel te oogsten. Het is een langetermijnvisie.

 

Wat zijn de ingrediënten, wat is het recept van onze hoop?

Of… wat houdt ons bezig, welke sprankels van hoop houden ons in gang? U leest de neerslag van wat de groep bijeensprokkelde op de hier afgedrukte poster. De woorden zijn gewikt en gewogen: hoop op…, hoop dat…, hoop =… en een speels recept. Ook hier zoals de andere avonden een symbool: de kiemkracht van sedum album en aloë vera, twee plantjes als beeld van groeikracht en overlevingsdrang.

 

En nu, de uitdaging…    ‘Bouwen aan’ een nieuwe kerk, een evangeliserende gemeenschap, met woord en daad betrokken bij het dagelijkse leven van de mensen hier. Of zoals paus Johannes-Paulus II , geïnspireerd door Jesaja, het verwoordde: ‘Jullie zijn de wachters van de nieuwe dageraad, de dragers van de hoop’

 

In de ‘etalage’

Aan het raam van de inkomruimte van het parochiesecretariaat naast de Sint-Niklaaskerk vindt u een evocatie van de drie avonden. Een marktdag of een boodschappen in het dorp? Loop eens langs.

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries