Vormelingen tweemaal in actie!

 

Soep op de Stoep | Een hartverwarmende zondagvoormiddag

 

In de adventsliturgie schonken we dit jaar bijzondere aandacht aan de campagne van Welzijnszorg. Tijdens de vier zondagen dat we ons voorbereiden op Kerstmis werkten we in de eucharistievieringen van de Sint-Niklaaskerk rond het Welzijnszorgthema “Een toekomst zonder armoede”. De viering met jeugdig tintje leek ons de ideale gelegenheid om ons steentje bij te dragen.

Nog teveel mensen, 1 op 7 mensen, leven bij ons in armoede en ook zij dromen zoals iedereen van een mooie toekomst. Welzijnszorg wil deze mensen hoop geven maar zij kunnen dit maar door de medewerking van velen. Werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, is een gedeelde verantwoordelijkheid en daar willen wij samen met de vormelingen aan meehelpen.

Onze vormelingen zijn allemaal jonge mensen op zoek naar hoe zij gelovig in de wereld kunnen staan. In de catechesebijeenkomsten willen we ruim aandacht besteden aan hoe wij kunnen meehelpen aan de droom van God, namelijk een goede wereld creëren voor iedereen. God kan dit niet alleen en heeft onze hulp hierbij nodig. Wij zijn Zijn handen en voeten. Het is belangrijk dat deze jongeren ontdekken dat geloven iets is dat we elke dag kunnen uitdragen in kleine dingen (vriendelijk zijn, anderen helpen, aandacht hebben voor iedereen, ...).

In december kozen we ervoor om de handen uit de mouwen te steken. Voorafgaand aan de viering met jeugdig tintje van 13 december kwamen we op zaterdag bijeen in de Twijg om met vormelingen en catechisten heerlijke soep te maken. Op zondag na de viering boden de vormelingen deze soep aan aan de kerkgangers en de toevallige passanten. Dit alles in de hoop dat onze soep alle mensen van binnen verwarmt zodat zij hun hart laten spreken en een mooie bijdrage willen leveren. Al de centjes die hiermee in onze collectebus vielen, bezorgen we aan Welzijnszorg . Zij zullen dan op hun beurt allerlei initiatieven steunen om mensen in armoede een duwtje in de rug te geven zodat ook deze mensen een stukje van hun droom kunnen waarmaken. Zo helpen onze groeiende gelovigen mee aan “Een toekomst zonder armoede”.

Zondag 13 december werd een miezerige decemberdag, een dag waarop het winterse ochtendgrijs niet opklaarde, tenzij figuurlijk. De hartverwarmende soep, de leuke bedrijvigheid van de vormelingen en catechisten, de gezelligheid van mensen die mekaar graag ontmoeten en de milde giften – 420,70€ - zorgden ervoor dat de hemel heel even openbrak.

     

25 december | Het kerstspel

Beslist een bedrijvige tijd voor vormelingen en catechisten! Tijdens de dagen die volgden was er de voorbereiding en de try out van het kerstspel en tenslotte de mooie viering op 25 december zelf. Het koor zong de sterren uit de hemel, priester Hedwig leidde de plechtigheid, het kerstverhaal werd weer levend. Hier enkele beelden: Maria met het kind en Jozef, herders, twee engeltjes, drie glunderende koningen en zelfs de ezel.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries