DE NIEUWE PAROCHIE WILLEBROEK SINT-NIKLAAS

 

De kaart van het vicariaat Vlaams-Brabant is volop in verkaveling. Het is de bedoeling om de parochiegrenzen te laten samenvallen met de gemeentegrenzen. In Willebroek is het nu zo ver.

 

Op 14 januari 2015 tekende Mgr. Léonard het ontwerp van fusie van de kerkraden en de opname van de grondgebieden van de parochies Blaasveld, Heindonk, Tisselt in het grondgebied van de parochie Willebroek Sint-Niklaas. En op 30 juni jl. tekende minister Homans het ministeriële besluit. Daarmee is de fusie een feit, en spreken we nog alleen van 'de parochie Willebroek'. Enkele decennia geleden gebeurde hetzelfde met de gemeenten : de deelgemeenten werden opgenomen in het grondgebied van de fusiegemeente. Nu volgt het bisdom deze evolutie.

  

De parochie Willebroek Sint-Niklaas neemt dezelfde grenzen aan als de gemeente Willebroek. De Sint-Niklaaskerk wordt 'zondagskerk', en het parochiesecretariaat in de A. Van Landeghemstraat 115 is het administratieve adres.

 

Voor allerlei informatie en aanvragen van doopsels, huwelijken, misintenties, enzovoort, kunnen de gelovigen terecht in het Parochiesecretariaat

 

A. Van Landeghemstraat 115

 

Tel. : 03 886 61 29

 

emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Open : van maandag tot zaterdag van 10 tot 12 uur

   

De nieuwe parochieploeg

 

De pastorale zorg in de nieuwe parochie wordt verdeeld over vijf velden.

 

Evangelisatie : jongeren, jonge gezinnen, vormingsavonden, communicatie, enz.

 

Catechese : doopselcatechese, Eerste Communie, Vormsel, volwassenencatechese, enz.

 

Diaconie (caritas) : zorg voor mensen in nood, onthaal en secretariaatswerking, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, enz.

 

Parochiale Werken : financies parochiezalen, jeugdhuizen, enz.

 

Liturgie : sacramenten, gebedsdiensten, uitvaarten, koren, lectoren, enz.

  

De hulpbisschop van Vlaams Brabant, Mgr. Leon Lemmens, zal tijdens de eucharistieviering op een zondag in het late voorjaar – datum nog nader mee te delen - in de Sint-Niklaaskerk, voor elk veld een verantwoordelijke aanstellen voor een mandaat van zes jaar. Volgende personen worden voorgedragen :

 

Rik Patteet (RP), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor evangelisatie

 

Koen Boey (KB), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor catechese

 

Rikkart Van Gassen (RVG), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor diaconie

 

Guido Slaets (GS), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , voor het tijdelijke

 

Hedwig Reyntjens (HR), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor liturgie.

  

Elk van deze verantwoordelijken zal worden bijgestaan door een medeverantwoordelijke :

 

Godelief Cuyckens (GC), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor evangelisatie

 

Kathleen Monsieur (KM), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en Annick Van der dood (AVDD), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , voor catechese

 

Lutgart Van Moer (LVM), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor diaconie en voor het tijdelijke

 

Anne Van Ballart (AVB), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor liturgie.

 

Lutgart Van Moer wordt in de nieuwe parochie tevens voorgedragen als 'pastoraalcoördinator', en zal daartoe ook aangesteld worden door de hulpbisschop, voor een periode van zes jaar.

 

De nieuwe parochieploeg bestaat dus uit tien personen. Het spreekt vanzelf dat deze velden niet strikt gescheiden zijn en dat de verantwoordelijkheden samen gedragen worden. Toch worden de taken zoveel mogelijk verdeeld zoals in de tabel voorgesteld is :

                                                          

   

EVANGELISATIE

 

(RP), (GC)

   
   

CATECHESE

 

(KB), (KM), (AVDD)

 
   

DIACONIE

 

(RVG), (LVM)

 
   

TIJDELIJKE

 

(GS), (LVM)

 
   

LITURGIE

 

(HR), ( AVB)

 
  

Vormingsavonden

 

(RP)

 
  

Doopselcatechese

 

(KB)

 
  

Welzijnszorg

 

(RVG)

 
  

Parochiale financiën

 

(LVM)

 
  

Doopsels

 

(HR)

  
  

parochieblad

 

(GC)

 
  

voorbereiding Eerste Communie

 

(AVDD)

 
  

Broederlijk delen & missiewerking

 

(RVG)

 
  

Parochiezalen

 

(GS)

 
  

Huwelijken

 

(HR)

 
  

Website

 

(GC)

 
  

vormselcatechese

 

(KB), (KM)

 
  

Ziekenbezoek

 

(RVG)

 
  

Vereniging Parochiale Werken

 

(LVM)

 
  

Uitvaarten

 

(LVM)

  
    

Huwelijksvoorberei-ding

 

(RP)

 
  

onthaal en secretariaats-werking

 

(LVM)

 
    

Eucharistie en gebedsvieringen

 

(HR)

 
      

Vluchtelingen

 

(RVG)

 
    

Vieringen 'met een jeugdig tintje'

 

(KM)

  
      

VZW Sint-Lutgardis

 

(RP), (KB)

 
    

Koren en organisten

 

(AVB)

  
          

Lectoren

 

(HR)

  

        

De plaatselijke geloofsgemeenschappen

 

Voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen verandert er weinig, zij blijven gewoon verder werken en vieren zoals voorheen. Het zal voor de nieuwe parochieploeg een voortdurende zorg zijn om dat alles op te volgen. De weekendeucharistie- en gebedsvieringen bijvoorbeeld hebben plaats volgens hetzelfde schema als vroeger : je vindt ze in het parochieblad en ze worden aan de ingang van elke kerk gepubliceerd.

 

Elke plaatselijke gemeenschap heeft bovendien een team, een groep mensen die zorg draagt voor de kerk en alles wat daarin gebeurt. We noemen dat de 'plaatselijke antenne'. Een mooie naam die aangeeft dat deze personen via hun vertegenwoordigers in de parochieraad de parochieploeg moeten informeren en adviseren over de plaatselijke gemeenschappen.

  

De parochieraad

 

En nog veel andere mensen helpen mee om het beleid van de parochie te dragen : mensen uit het onderwijs, mensen die de Communie bezorgen aan zieken en bejaarden, enz. Samen met de tien leden van de parochieploeg vormen zij de parochieraad :

 

Uit Willebroek : Paul De Caluwé, voorzitter kerkraad, Diaken Mark De Vos

 

Uit Heindonk : Rita Wouters, Charlotte Van Dam

 

Uit Tisselt : Jan Verbruggen, Peggy Mariën

 

Uit Blaasveld : Anita Franquet, Guido De Laet

 

En dan spreken we nog niet van de talloze dagelijkse medewerkers : op het secretariaat, in de VPW, de ziekenbezoekers, de voorgangers, de lectoren, de bloemenverzorgers, de schoonmaakploegen, de bestuursleden van de verenigingen, enz.

 

De leden van de kerkraad, van de parochieploeg en van de parochieraad hopen uit de grond van hun hart dat de plaatselijke gemeenschappen door deze hervorming sterker worden en dat het gemeenschapsgevoel van alle Willebroekse gelovigen gestaag mag groeien zodat het christelijke leven in onze regio kan openbloeien.

  

De nieuwe parochieploeg

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries