UITNODIGING OPEN PAROCHIERAAD OP 3 FEBRUARI OM 19.30u

     

Op woensdag 3 februari 2016 vindt de eerste parochieraad van onze nieuwe parochie Willebroek Sint-Niklaas plaats.

Het wordt meteen een “OPEN parochieraad” waarop IEDEREEN van harte welkom is.

In het bijzonder roepen we ook alle deelnemers aan de reeks vormingsavonden van september jl. in de Twijg : 'Samen in hetzelfde schuitje' op om deze eerste 'open' parochieraad bij te wonen.

Om 19u30 komen we samen in de Sint-Niklaaskerk.

We gaan voor een krachtige inhoudelijke opener.

De symboliek die in de herinrichting van deze kerk vervat ligt, wordt ‘uit de doeken’ gedaan.

Nadien worden we verwacht in de Twijg, waar we ons laten inspireren door het verhaal van de ark van Noach.

Tot slot nemen we ruim de tijd voor dialoog en uitwisseling over de koers die we samen willen varen in onze nieuwe parochie.

Graag treffen we mekaar - hopelijk talrijk – op deze eerste parochieraad.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries