TERUGBLIK OP EEN GESLAAGDE KERSTEVOCATIE IN TISSELT

Het plaatselijke Sint-Janskoor van Tisselt verzorgde in de voorbije kerstnacht een prachtige kerstevocatie, in haar eigen Tisseltse dorpskerk.

Al van bij het betreden van het kerkgebouw werden de aanwezigen ondergedompeld in een sfeer van licht, en gezelligheid. De eerste maal terug in heel vele jaren brandden de kaarsen aan het hoogaltaar, buiten aan de kerkpoort brandden kaarsen, … het was feest ! En … mensen stroomden binnen.

 

Middernacht!

Om stipt 24.00 uur mochten de aanwezigen genieten van een indrukwekkende kerstprocessie, op de tonen van het ontroerende “Stille Nacht, Heilige Nacht”. Alle koorleden stapten voorop met een kaarsje om later een erehaag te kunnen vormen voor kindje Jezus. Jezus werd plechtig in de handen gelegd van enkele jongeren van de Chiro die, op hun manier, zorgden voor een ‘levende’ kerststal: Met vijf waren ze, één iemand speelde Maria, een andere Jozef, en de drie overigen waren verkleed als herder.

 

De lichtritus en het oude kerstverhaal

Gedurende één uur werden er unieke, originele teksten ten gehore gebracht van een geboeid publiek. Tijdens een hele zinvolle Lichtritus, waarin tijdens een korte duiding werd verwezen naar de thematiek van de voorbije Adventszondagen, werden opnieuw de kaarsen van de adventskrans ontstoken. Ook een noveenkaars werd geplaatst bij het Mariabeeld in de kerk, dat na een korte Mariahulde. De paaskaars werd ontstoken, het Licht dat ons hart zou verwarmen alle vieringen van de Kersttijd.

Aansluitend op deze Lichtritus volgde een ontroerend mooi kerstverhaal: de engel Gabriël die verscheen in de dromen van de timmerman, de lange en zware tocht naar Bethlehem, de volkstelling, de geboorte, de vreugde van de Engelen, de ster in het Oosten, de woede van Herodes en de wijze raad van Caspar, Melchior en Balthazar… Alles kwam aan bod.  

Er werd in dit verhaal een link gelegd met ons leven van alledag. De essentie van het hele Kerstverhaal werd verwoord, helemaal op het einde van dit verhaal: “Liefde is veel mooier dan haat, liefde overwint alles”.

Het publiek genoot meer dan duidelijk van dit verhaal, het was meerdere keren muisstil in de kerk. Tranen van ontroering werden soms weggeveegd.

  

Blijheid, eenvoud, vrede, verbondenheid en liefde

Na het kerstverhaal werd gebeden dat de vijf belangrijke kerstwaarden ons leven zouden blijven leiden: blijheid, eenvoud, vrede, verbondenheid en liefde. Heel symbolisch bedoeld werden deze kernwoorden, na elke voorbede, bevestigd aan enkele houten kerstboompjes die ook na de evocatie, tot het einde van de kersttijd, bleven staan aan het altaar.

  

Liederen en wensen

Er volgde een mooie bezinningstekst, en kerstwensen voor jong en oud.

Al deze unieke, originele teksten werden afgewisseld met bijna uitsluitend Nederlandstalige, bijna vergeten, volkse Kerstliederen. Voor een boekje, met daarin de liedteksten, werd gezorgd voor alle aanwezigen; iedereen werd hierdoor uitgenodigd en aangemoedigd tot samenzang. En dat gebeurde ook, meer dan uitbundig zelfs. De liederen werden begeleid door orgel en dwarsfluit.

Op het einde van de evocatie werd aan de jongeren van de Chiro gevraagd Jezus ‘te slapen’ te leggen in de Kribbe. En na een mooi zendingsgebed, onder een deugddoend applaus, verlieten alle uitvoerders al swingend, gospelend, het altaarpodium om zich, door de middengang, naar achteren te begeven.

  

Voor herhaling vatbaar

Dat heel dit gebeuren zeer gesmaakt werd bewees een talrijk opgekomen groep aanwezigen. Ruim 170 mensen, koorleden en andere ‘uitvoerders’ niet bijgeteld, hebben in Tisselt kerstnacht gevierd tijdens deze bijzondere sfeervolle en zinvolle evocatie.

Alle aanwezigen werden door koor en dorpsraad Tisselt nog getrakteerd op een glaasje ter afronding.

Een prachtig initiatief dat zeker van Tisseltse kant voor herhaling vatbaar is, een gebaar van vrede voor allen die present tekenden.

De koorleiding dankt alvast alle medewerkers voor deze feestelijke nacht en drukt ook z’n verlangen uit om de kerstnachtsfeer in Tisselt levend te houden.

Luc Huyghe

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries