EEN STERKE VROUW, WIE ZAL HAAR VINDEN

Het leven is veelzijdig en veelkleurig. Er zijn dagen van zonneschijn en zegen: de roze wolk van een pasgeboren moeder, het rood van de liefde die ontluikt. Maar soms lijkt alles donker en grijs om je heen. Er zitten blauwe plekken op je ziel. Je ergert je groen en geel. Kleuren gebeuren. Welke kleur herken jij bij jezelf? Herkennen is erkennen.  Maar kleur bekennen is ook: openlijk zeggen: ‘Daar sta ik!’, openlijk laten zien: ‘Daar ga ik voor!’.

Internationale vrouwendag op 8 maart, is een dag waarop vrouwen zich overal ter wereld verenigen, hun gemeenschappelijke belangen en streefdoelen naast elkaar leggen en op zoek gaan naar verbinding en inspiratie. Een dag om stil te staan bij alle vrouwen die worstelen met zichzelf, hun leefomstandigheden en hun plaats in de wereld.

 

Celia, Deyanira en Fanny: drie vrouwen uit Colombia, het veertigdagenproject van Broederlijk Delen. Wat is hun verhaal?

 

Celia is lid van de inheemse wacht. Die werd opgericht door de CRIC, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. De eerste taak van de inheemse wacht is om het grondgebied en de mensen te beschermen. Ze grijpen in waar nodig. Bijvoorbeeld als er gevechten dreigen. Of als er zonder toestemming graafmachines opduiken om goud te delven. De wachters gebruiken bewust geen wapens. Ze hebben enkel een baston, een houten staf, het symbool voor hun geweldloosheid en hun gezag. Tegenover geweren en granaten hebben zij een krachtiger wapen: de kracht van de menigte. De wacht organiseert ook vorming. Over vrede en mensenrechten. En ook over mijnbouw. Dank zij het verzet van deze mensen zijn er in de streek van Celia nog geen mijnen.

Een ander voorbeeld is Deyanira. Zij woont in Padilla, een gemeenschap waar veel mensen van Afro-Colombiaanse afkomst leven. Zij verkoopt kumis, een lokale yoghurtdrank. Traditioneel zijn deze mensen een landbouwvolk. Maar bijna alle gronden zijn ingenomen door enorme suikerrietplantages. Deyanira wil de overgebleven landbouwgrond niet verkopen, ondanks de druk die door deze grote bedrijven uitgeoefend wordt. Zij reist het land rond om informatie te geven aan de boeren die nog landbouwgrond bezitten. De vorming gaat niet alleen over mijnbouw of suikerrietplantages, maar ook over mensenrechten, man-vrouwverhoudingen en traditionele geneeskunde. De mensen worden hierdoor niet alleen beter geïnformeerd. De gemeenschap wordt ook hechter. Het is belangrijk om de mensen duidelijk te maken dat land veel waarde heeft. Dat het verdedigd moet worden om echte vrijheid te hebben…

Een derde voorbeeld in Fanny. Zij is boerin. En woont in El Tigre. Fanny heeft niet veel land. Met amper 1 hectare moet haar gezin rondkomen. In Colombia is nochtans geen tekort aan grond. Maar 1 % van de bevolking bezit 52 % van alle gronden. De overheid maakt het de boeren niet gemakkelijk. Zo wil ze het gebruik van lokale zaden verbieden. De boeren mogen enkel de zaden kopen die geleverd worden door grote multinationals. Zij moeten er ook de mest bijkopen, wat geweldig duur is, zodat vele boeren dit niet kunnen betalen. Fanny wil echter aan landbouw doen op haar manier. Zonder chemische producten. Met lokale zaden. Met respect voor mens en natuur. Fanny motiveert vrouwen om vorming te volgen en over te schakelen op biologische landbouw. Ze organiseert, samen met MCC ook beurzen en markten om mensen bijeen te brengen, zaden uit te wisselen, producten te verkopen, biologische technieken te leren, enzovoort. Zij wil het grondgebied beschermen door het te bewerken.

 

Dit zijn drie vrouwen, die van hun leven het beste willen maken. Van op afstand bekeken lijkt ons leven in vergelijking met dat van hen zorgeloos en wolkeloos. En toch: elk leven, elke dag heeft zijn obstakels en ook zijn dynamiek. Houden wij het bij keukengeklets, koken, witte wijn en stiekem mekaars kleren keuren? Of geven wij met onze talenten een warme toets, een eigenzinnige kleur en een schitterende uitstraling aan onze passage hier en nu?

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries