DE VORMELINGEN ZIJN ER KLAAR VOOR – EEN TERUGBLIK

   

DE LAATSTE STAPPEN VOOR DE VORMELINGEN VAN SINT-JAN TISSELT EN SINT-NIKLAAS WILLEBROEK

5-6 MAART: CATECHESEWEEKEND IN HET HINGENSE LAETHOF

De inhoudelijke voorbereiding van het vormsel is afgerond. In het weekend van 5-6 maart gingen we samen met de vormelingen van Tisselt en Willebroek op catecheseweekend in het Laathof te Hingene. We genoten van het samenzijn en van het vele delen en uitwisselen van gedachten rond geloof.

We hebben stilgestaan bij het leven, en specifiek het leven waarin God onze inspiratiebron kan zijn. Zo was één van de thema’s “Hoe kunnen we zinvol in het leven staan en meewerken aan Gods droom?”. De vormelingen maakten in teken hiervan een collage van een goede en een slechte wereld.. De vormelingen zijn ook takjes en twijgjes gaan zoeken op het domein om er dan een kruisje mee te maken. De betekenis van hun naam werd ook aan het kruisje gehangen. zowel de collages als de kruisjes werden in de kerk opgehangen tijdens de kruisjesviering van 13 maart. Na een kort beeldverslag, volgt een impressie van de kruisjesviering in woord en beeld.

 

     

 

13 MAART : KRUISJESVIERING

Deze viering was tevens de laatste activiteit waaraan de vormelingen deelnamen. Tijdens deze viering kregen de vormelingen in ruil voor hun zelfgemaakt kruisje een ander kruisje dat door priester Hedwig werd ingezegend en dat ze ook op de dag van hun vormsel mogen dragen als teken van hun Christen zijn. Hiermee willen zij tonen dat ze als Christen mens mee willen werken aan een goede wereld.

Als afsluiter werden de vormelingen en hun families na de viering uitgenodigd op een receptie.

Geniet van de beelden en volg ook het wedervaren van de Blaasveldse vormelingen in het Bonheiden van priester Dirk.

 

 

         

 

 

SINT-AMANDUS BLAASVELD TE GAST IN BONHEIDEN

Op zaterdag 12 maart trokken catechisten en vormelingen samen met enkele medewerksters van onze parochie naar de abdij van Bethlehem te Bonheiden.

We vertrokken om 08.30 u aan de kerk en werden door bereidwillige ouders naar de abdij gebracht.

Om 09.45 u begonnen we met veel enthousiasme aan ONZE dag, de echte voorbereiding op ons vormsel. De betekenis van de symbolen : water – vuur – wind en olie, werden door priester Dirk Hooft aan onze kinderen duidelijk gemaakt. Ook nam hij het aanleren van de liedjes, die op het vormsel gezongen worden, voor zijn rekening.

De zon straalde van ’s morgens vroeg, zodat onze vormelingen regelmatig op het prachtige domein, naar hartenlust, konden stoeien. Na de middag mochten wij getuige zijn van wat een leven in gebed inhoudt, door deel te nemen aan een korte gebedsviering met de kloosterzusters en leden van de Moriya gemeenschap.

Op het einde van de dag hebben we samen met priester Dirk een viering gehouden in de prachtige kapel, waarbij onze vormelingen hun kruisje ontvangen hebben. Het kruisje dat ze tijdens het vormsel zullen dragen.

Wij willen de inwoners van de abdij heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid, die ze de hele dag betoonden.

De abdis van de abdij had niets dan lof over onze vormelingen, die zo gedisciplineerd en met veel enthousiasme deze dag beleefd hebben. De zusters, zo vertelde ze, hebben in stilte er enorm van genoten. “Dit zegt heel veel over jullie parochie” waren haar eigen woorden. Dat deed oprecht deugd.

Wij willen ook de vrijwilligers bedanken, die ervoor zorgden dat er ’s middags warme chocomelk op de tafels stond, die ervoor zorgden om telkens alles klaar te zetten voor de volgende activiteit, die hielpen met alles weer op orde te zetten op het einde van de dag en voor nog zoveel meer… Ook een speciale dank voor de bereidwillige ouders die voor het vervoer zorgden. Een zeer speciale dank aan priester Dirk Hooft, die dit alles voor ons mogelijk heeft gemaakt. Dankjewel, Dirk!

De kinderen, de vormelingen en de catechisten.

  

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries