DE GOEDE WEEK EN PASEN 2016 – EEN TERUGBLIK

  

De Goede Week en Pasen 2016 werden in de hele parochie Willebroek intens en met liefdevolle zorg gevierd. Tijdens de avondvieringen van de Goede Week verzamelde de hele parochiegemeenschap Willebroek in de Sint-Niklaaskerk. Pasen zelf vierde elke gemeenschap onder de eigen klokkentoren. Een terugblik in woord en vooral beeld.

De bijhorende foto’s geven een impressie van de vieringen van de Goede Week, gemeenschappelijk voor de hele parochie in de Sint-Niklaaskerk en van de zondagse paasviering in elke kerk in eigen kring.

      

Biechtviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag – samen vieren in de Sint-Niklaaskerk

 

Na een serene biechtviering met handoplegging op woensdagavond , werden de meubels in de kerk door bereidwillige aanwezigen in de vorm van een cenakel opgesteld .

 

In de herdenking van het laatste avondmaal tijdens de viering van Witte Donderdag gebeurde de voetwassing van twaalf parochianen die in het cenakel zaten .Daarna volgde een sfeervolle viering. Tijdens de Gloria luidden de klokken voor het laatst.

Na deze viering waren er vele helpende handen om de kerk volledig leeg te maken om zo een sobere sfeer te creëren voor Goede Vrijdag.

 

De kruishulde op de avond van Goede Vrijdag , die doorging op het koor van de kerk, was een zinvolle plechtigheid waarbij iedereen een persoonlijk stiltemoment had bij het voor het hoofdaltaar opgestelde kruis .

 

De paaswake op Stille Zaterdag begon met de wijding van het vuur , het ontsteken van de nieuwe Paaskaars met de wijding van het licht . Daarna werd het licht van de Paaskaars aan iedereen in de kerk doorgegeven door het ontsteken van de kaarsjes in het bekertje dat elke gelovige had .

Na de wijding van het licht volgde de wijding van het water waarmee het volgende jaar de dopelingen zullen gedoopt worden en bij een uitvaart de kist of urne gezegend zal worden . Vroeger werden er tijdens de paaswake nieuwe volgelingen gedoopt. Alle gelovigen werden gezegend met het pas gewijde wijwater .

De Paaskaarsen van alle lokale gemeenschappen ontvingen het licht van de Paaskaars. Na de viering werden deze kaarsen meegenomen naar de andere kerken van onze parochie. In de paaszondagviering deden ze daar hun plechtige intrede.

Na deze stemmige viering was de stilte van deze zaterdag voorbij en konden de klokken weer luiden.

    

Pasen in Sint-Niklaaskerk

Met Pasen , de opstanding van Jezus , zat de kerk overvol met mensen van jong tot oud en van vele nationaliteiten . De viering werd afgesloten met de zegen van onze herder Hedwig . In alle vieringen van deze week gingen onze gedachten ook naar de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart , desondanks wensten we iedereen een Zalig Pasen.

   

Pasen in de Sint-Amanduskerk

Op zondag 27 maart 2016 hadden we een mooie paasviering in onze kerk van Blaasveld. Ook de kandidaat-vormelingen en hun begeleiders waren aanwezig. In zijn gemotiveerde homilie, waar hij dicht bij de kinderen stond - letterlijk én figuurlijk- , verwees voorganger priester Leo Bernaerts naar de recente gebeurtenissen in Zaventem en Brussel. Mede door de assistentie van diaken Mark De Vos, de inbreng van de kandidaat-vormelingen, koster, lector en andere medewerkers werd deze paasviering op een hoog niveau getild. De begeestering van het zangkoor wekte een groot enthousiasme bij alle gelovigen. Dat was te horen in een overtuigende samenzang.

Het deed deugd deze paasviering te kunnen meemaken. Dank aan allen.

     

Pasen in de Sint-Jan de Doperkerk

Ook de Tisseltse geloofsgemeenschap vierde op zondag zijn Pasen. De intrede van de paaskaars, gewijd tijdens de paasnacht, was een plechtig moment.

     

Pasen in de Sint-Jan Baptistkerk

De mooie paasviering in de kleine maar stemmige kerk van Heindonk werd afgerond met de vrij recent in het leven geroepen traditie van de toreneierenworp. 

- Met dank aan alle fotografen van dienst -

   

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries