TERUGBLIK VORMSELVIERINGEN 2016 IN DE PAROCHIE WILLEBROEK 

 

ZATERDAG 16 APRIL: SINT-JAN DE DOPER EN SINT-NIKLAAS

Zaterdag 16 april ontvingen 44 vormelingen van de geloofsgemeenschappen Sint-Jan de Doper Tisselt en Sint-Niklaas Willebroek het sacrament van het vormsel. Twee vormelingen en een catechiste blikken terug op de vormselviering en op de maanden van voorbereiding vooraf.

  

Een groepsfoto en een impressie.

 

De catechesevoorbereiding was een toffe ervaring waar we ook veel nieuwe mensen hebben leren kennen.

Het weekend was super leuk vooral ook omdat er veel in kleine groepjes gewerkt werd. We hebben daar veel gebabbeld over onszelf maar ook over het doopsel. Ik heb nog veel herinneringen aan de catechese.

Kiara

  

‘Samen met 43 andere kinderen ben ik begin dit schooljaar aan de voorbereidingen voor het Vormsel begonnen. Het was een leuke tijd.

Samen maakten en verkochten we soep, gingen we op bezoek bij bejaarden, vierden we Kerst en Aswoensdag en gingen we op weekend. Op weekend lazen we samen in de Bijbel, zongen we liedjes, maakten we ons eigen kruisje, ... we leerden Jezus en God beter kennen. Dit zelfgemaakt kruisje mochten we dan inruilen tijdens de naamopgave waarna we ons kruisje voor de communie in ontvangst mochten nemen.

Op zaterdag 16 april was het zover, “de grote dag”.                     .
Ik was best wel zenuwachtig, maar we hadden een grappige vormheer, Guido Moeys, die ons geruststelde en er een leuke viering van maakte. De zalving was speciaal. Dit had ik nog nooit bewust meegemaakt.

Dank je wel catechisten dat jullie me hielpen om deze mooie reis, een volgende mijlpaal in mijn leven te maken. Jullie zijn toffe en leuke mensen die deze reis net nog iets specialer maakten.’

Nick

  

‘Dit was het eerste jaar dat wij als catechisten het volledige verloop in handen hadden. Vroeger werden wij immers ondersteund door Zuster Anne-Marie.

We mochten 44 vormelingen begeleiden naar het vormselmoment. Als team hebben wij dat tot een goed einde gebracht. Dit ook dankzij de enorme inzet van 4 catechisten die de volledige administratie op zich hadden genomen en de nodige praktische afspraken hebben gemaakt.

De voorbereiding verliep goed. Wij zijn begonnen met een geloofstocht in het Broek, daarna een activiteit rond broederlijk delen (Soep op de stoep). Wij zorgden mee voor een jeugdig tintje in de Kerstviering én in de viering van Aswoensdag. Na een leerrijk weekend hebben we de viering met de naamopgave gehad en als kers op de taart het vormsel zelf.

De vormheer Guido Moeys heeft heel de gemeenschap - ouders en vormelingen - echt weten te boeien tijdens de viering zodat deze heel sereen is kunnen verlopen. Hij heeft een goede duiding gemaakt naar het echte leven toe. Iedereen heeft deze vormselviering dan ook heel intens beleefd.

De muzikale begeleiding werd prachtig verzorgd door An en Karen.

Wij hopen dat dit moment een begin mag zijn in die jonge mensen hun leven zodat ze de Geest en de boodschap van Jezus mogen uitdragen de rest van hun leven.

Hartelijk dank aan alle vrijwiligers.’

Maria

   

ZATERDAG 23 APRIL: SINT-AMANDUS

 

Een woord van dank

 

In naam van de catechisten, wil ik allen, die dit jaar meegeholpen hebben met de voorbereiding van het vormsel bedanken:

Annemiet, voor het administratieve werk.

Ilse en Dirk, samen met onze orgelist Luc, voor de zangbegeleiding.

De ouders, die op de één of andere manier, hun steentje hebben bijgedragen.

De ganse parochieploeg, die steeds stand-by stond en hulp bood waar nodig was.

Wij danken ook Mark De Vos en Leo Bernaerts voor de mooi verzorgde vieringen doorheen het jaar.

Wij danken onze vormheer, Monseigneur Vanbuel, en priester Hedwig Reyntjens, om de viering voor te gaan.

De bijdrage van al deze mensen hielp de vormselviering vandaag, voor onze vormelingen, onvergetelijk maken.

De grootste lof is echter voor al deze jongens en meisjes, die met veel enthousiasme, het hele jaar door, naar deze dag hebben toegeleefd.

Ik vraag dan ook voor al onze vormelingen een daverend applaus!

Dat hebben ze verdiend !

Marieke

  

Getuigenis van een opa

   

Als opa en peter van Jade had ik het geluk aanwezig te zijn bij de zalving van mijn kleindochter en haar 32 vrienden en vriendinnetjes.

Het evenement was feilloos georganiseerd en zelden heb ik een communieviering meegemaakt die zo vlot en perfect verliep.

Langs deze weg mijn dank aan al de medewerkers maar vooral aan Marie-Jeanne en Marieke voor hun onvoorwaardelijke inzet.

  

Kijk hieronder voor enkele sfeerfoto’s van beide gebeurtenissen.

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries