WIST U ...

   

...dat Mgr. Léonard het ontwerp van fusie van de kerkraden en de opname van de grondgebieden van de parochies Blaasveld, Heindonk, en Tisselt in het grondgebied van de parochie Willebroek Sint-Niklaas tekende op 14 januari 2015. Dat minister Homans dit met een ministerieel besluit bekrachtigd heeft op 30 juni 2015. Dat Kerk en Staat in België strikt gescheiden zijn. Dat ze ook goed kunnen samenwerken...

...dat de nieuwe parochie Willebroek Sint-Niklaas voortaan dezelfde grenzen aanneemt als de gemeente Willebroek. Dat de fusie van de gemeenten al bijna 40 jaar oud is. Dat er soms nostalgisch teruggeblikt wordt naar de tijd van voorheen. Dat misschien ook Blaasveld, Heindonk of Tisselt fusiegemeente had kunnen worden ? Dat je je nu hetzelfde kunt afvragen bij de fusie van de parochies. Dat 40 een bijbels getal is...

...dat de Sint-Niklaaskerk van Willebroek 'zondagskerk' is (hoofdkerk van de nieuwe parochie), en het parochiesecretariaat in de A. Van Landeghemstraat 115 het administratieve adres. Dat je er iedere voormiddag van 10u tot 12u terecht kan voor allerlei informatie en aanvragen van doopsels, huwelijken, misintenties, enz...

...dat al wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van de nieuwe parochie maandelijks de electronische 'wijnpers' kan ontvangen. Dat het daarvoor volstaat om uw emailadres op te geven aan : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken....

...dat de pastorale zorg in de nieuwe parochie verdeeld wordt over vijf velden : evangelisatie, catechese, diaconie, de financiën (het 'tijdelijke') en de liturgie. Dat de hulpbisschop voor Vlaams Brabant, Mgr. Leon Lemmens, op zondag 5 juni 2016, tijdens de eucharistieviering van 11u in de Sint-Niklaaskerk, voor elk veld een verantwoordelijke zal aanstellen voor een mandaat van zes jaar. Dat er in het week-end van 4 en 5 juni geen andere vieringen in Blaasveld, Heindonk en Tisselt plaats vinden...

...dat Rik Patteet (RP), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., wordt aangesteld als veldverantwoordelijk voor evangelisatie. Koen Boey (KB), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor catechese. Rikkart Van Gassen (RVG), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor diaconie. Guido Slaets (GS), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor het tijdelijke. Hedwig Reyntjens (HR), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor liturgie...

...dat elk van deze verantwoordelijken zal worden bijgestaan door een medeverantwoordelijke : Godelief Cuyckens (GC), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor evangelisatie. Kathleen Monsieur (KM), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en Annick Van der dood (AVDD), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor catechese. Lutgart Van Moer (LVM), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor diaconie en voor het tijdelijke. Anne Van Ballart (AVB), email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor liturgie. Dat Lutgart Van Moer in de nieuwe parochie tevens wordt aangesteld als 'pastoraalcoördinator', ook voor een periode van zes jaar...

... dat de nieuwe parochieploeg bestaat uit tien personen. Dat deze velden niet strikt gescheiden zijn, en verantwoordelijkheden samen gedragen worden. Dat de taken toch zoveel mogelijk verdeeld worden zoals in onderstaande tabel voorgesteld...

                                                    

   

EVANGELISATIE

 

(RP), (GC)

 
   

CATECHESE

 

(KB), (KM), (AVDD)

 
   

DIACONIE

 

(RVG), (LVM)

 
   

TIJDELIJKE

 

(GS), (LVM)

 
   

LITURGIE

 

(HR), ( AVB)

 
   

Vormingsavonden

 

(RP)

 
   

Doopselcatechese

 

(KB)

 
   

Welzijnszorg

 

(RVG)

 
   

Parochiale financiën (LVM)

 
   

Doopsels

 

(HR)

 
   

parochieblad

 

(GC)

 
   

voorbereiding Eerste Communie

 

(AVDD)

 
   

Broederlijk delen & missiewerking

 

(RVG)

 
   

Parochiezalen

 

(GS)

 
   

Huwelijken

 

(HR)

 
   

Website

 

(GC)

 
   

vormselcatechese

 

(KB), (KM)

 
   

Ziekenbezoek

 

(RVG)

 
   

Vereniging Parochiale Werken (LVM)

 
   

Uitvaarten

 

(LVM)

   
     

Huwelijksvoorbereiding

 

(RP)

 
   

Onthaal, secretariaats-werking (LVM)

 
     

Eucharistie,

 

Gebedsvieringen, lectoren (HR)

 
       

Vluchtelingen, migratie (RVG)

 
     

Vieringen 'met een jeugdig tintje' (KM)

 
       

VZW St.-Lutgardis

 

(RP), (KB)

 
     

Koren, organisten

 

(AVB)

 

   

... dat er nog veel andere mensen meehelpen om het beleid van de parochie te dragen : mensen uit het onderwijs, mensen die de Communie bezorgen aan zieken en bejaarden, enz. Samen met de tien leden van de parochieploeg vormen zij de parochieraad : Paul De Caluwé, diaken Mark De Vos, Lut De Smit, Rita Wouters, Charlotte Van Dam, Jan Verbruggen, Peggy Mariën, Anita Franquet, Guido De Laet. Dat we dan nog niet spreken van de talloze dagelijkse medewerkers : op het secretariaat, in de Vereniging Parochiale Werken, de ziekenbezoekers, de voorgangers, de lectoren, de bloemenverzorgers, de schoonmaakploegen, de bestuursleden van de verenigingen, enz... 

 .. dat eucharistie- en gebedsvieringen volgens hetzelfde schema als vroeger plaats vinden in de verschillende kerken. Dat er in de plaatselijke gemeenschappen ook contactpersonen en een team bestaan van mensen die zorg dragen voor de kerk en alles wat daarin gebeurt. Dat zij de 'lokale antennes' van de nieuwe parochie worden genoemd. Dat dit een mooie, hoewel voor deze tijd niet zeer digitaal klinkende naam is. Dat die naam vooral aangeeft dat deze teams via hun vertegenwoordigers in de parochieraad de parochieploeg informeren en adviseren over de plaatselijke gemeenschappen... 

... dat de leden van de kerkraad, de parochieploeg en de parochieraad uit de grond van hun hart hopen dat de plaatselijke gemeenschappen door deze hervorming sterker worden en het christelijke leven in onze regio mag openbloeien...

... dat Adam en Eva op een dag aan het wandelen waren door het paradijs. Dat Eva plots vroeg: 'Adam, hou je nog van mij ?' Dat Adam antwoordde: 'Ja natuurlijk, van wie anders ?'...

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries