29 mei - Vijfdezondagviering in het teken van 'Barmhartigheid'

Een uitgelezen thema in 2016, het jaar dat paus Franciscus uitriep tot het jaar van de barmhartigheid.

Veertien stappen zetten als symbolische vraag hoever onze barmhartigheid reikt, de kaars van de barmhartigheid ontsteken, een kaars die in elke kerk in Vlaanderen brandt.

Twee foto's en een bezinningstekst onderaan.

 

 

 

  

Er was eens een grote groep mensen bijeen gekomen

en toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei:

 

“Ik heb zo te doen met die mensen.”

Met mensen begaan zijn,

ermee te doen hebben,

ze niet uit je hart kwijt geraken,

zoeken wat je voor hen kan doen…

zo was zijn houding,

zo heeft Hij het voorgeleefd.

Hij zorgde dat ze te eten hadden,

want er waren erbij die van heel ver kwamen,

Hij zorgde dat ze leven konden

en niet van brood alleen.

   

Wij vragen ons soms af

wat wij moeten doen om als mens, als christen, te leven.

Wie echt met de mensen begaan is,

zal ingaan op Gods wil die voor zijn voeten ligt

en het uitschreeuwt:

aat ze niet in de steek.

   

Naar een tekst van Ward Bruyninckx

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries