ZONDAG 31 JULI – SLA DE BRUG!

 

  

De vijfde zondag van juli verzorgt ‘De wijnstok’ de viering met als thema ‘Sla de brug!’

 We gaan dieper in op de lezingen van die zondag en geven aandacht aan bruggen die we kunnen slaan:

 bruggen vanuit ons hart naar het diepste van onszelf,

 bruggen naar de medemens,

 bruggen naar de samenleving...

 Elke mens draagt immers veel goeds in zich.

 Door de drukte van elke dag zien we dit niet altijd.

 In deze gebedsdienst willen we even stilstaan bij de echte rijkdom die je kan vinden in jezelf en in het contact met anderen.

 Investeren in medemensen levert oneindig meer op dan het verzamelen van rijkdommen. Daar ligt de basis van geluk en voorspoed...

  

We kijken op de vijfde zondag, die de brug slaat tussen twee vakantiemaanden, uit naar jullie talrijke aanwezigheid.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries