VRIJDAG 26 AUGUSTUS TOT ZATERDAG 3 SEPTEMBER - OMMEGANG EN BEDEVAARTSWEEK IN KALFORT

   

Kalfortse beeldenstorm legt kiem bedevaartsoord

 We leven in een bewogen tijd: terreur, vluchtelingenstromen, bankcrisissen, prijsstijgingen, opwarming van de aarde, de multiculturele samenleving met zijn problemen, tegenstelling tussen arm en rijk, politieke verdeeldheid, onzekerheid…geen gemakkelijke eeuw.

De 16de eeuw was ook een moeilijke tijd. Door kettervervolgingen, werkeloosheid en opeenvolgende misoogsten hadden de mensen zwaar te lijden en ze ergerden zich aan de rijkdom en de macht en de onverzettelijkheid van de kerk en de Spaanse overheerser. Zo ontstond de beeldenstorm: van augustus tot september 1566 werden in de Nederlanden honderden kerken en kloosters geplunderd, ook in onze gewesten, ook de kapel van Kalfort, waar de tranen van Christus werden vereerd.

Maar toen de storm was weggetrokken, klaarde de hemel uit: een lindenhouten Mariabeeldje had het overleefd. Het werd in de kapel van de Christustranen op een troon gezet. En de pelgrims stroomden toe… om troost en vreugde te zoeken bij Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

  

29ste Maria-ommegang

Wie de verdere geschiedenis van Kalfort wil leren kennen, die komt op zondag 28 augustus best naar de Maria-ommegang kijken: daar wordt alles in geuren en kleuren verteld en uitgebeeld. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw bleven de bedevaarders massaal toestromen. Toen ik kind was, had je twintig minuten nodig om Kalfortdorp door te komen! Onze-Lieve-Vrouw, de mooie processie én natuurlijk ook de grote kermis bleven de mensen aantrekken. Maar de tijden veranderen snel. Kermissen verliezen hun aantrekkingskracht en wie nog op bedevaart wil, gaat naar Lourdes of Rome of Compostella.

In Kalfort verstonden ze de tekenen van de tijd. Pater Fons en Luc Schokkaert staken de koppen bijeen en sloegen de handen aan de ploeg. Zo werd de oude processie omgetoverd tot de nieuwe ommegang, die dit jaar al voor de 29ste keer uitgaat. Heb je het allemaal al enkele keren gezien? Toch terugkomen! Want verschillende groepen steken weer helemaal in het nieuw!   Dit jaar zouden we graag de groep rond het sacrament uitbreiden. Daarom doen we een beroep op vrijwilligers die mee willen stappen met een flambeeuw of gewoon biddend en getuigend. Voor meer informatie bel 03 889 63 69. Ook de slotceremonie wordt vernieuwd: we vragen dat zoveel mogelijk mensen de kerk in gaan voor een korte plechtigheid met het sacrament. Hoe mariaal we ook zijn, de kern van ons geloof is en blijft de eucharistie.

  

28ste Maria-avond

Maar niet alleen de ommegang was nieuw. Iedereen weet dat de begankenis van oudsher negen dagen duurt: een noveen! Vroeger was dat van zondag tot de tweede maandag daarna. Maar de Kalfortenaren wilden de week vooraf al bidden voor het welslagen van de begankenis. Daarom gingen ze “de weg om”. Biddend en zingend trokken ze door de straten en de velden van het dorp, van woensdag tot vrijdag. Deze “weg om” werd 28 jaar geleden vervangen door de Maria-avond. Een mooie plechtigheid met muziek van de harmonie, zang van het koor, dans van de jongeren, en teksten en gebeden rond één thema, ieder jaar een ander. Verleden jaar was dat “De nieuwe parochie Puurs”. En dit jaar “Barmhartigheid” omdat onze paus dit jaar heeft uitgeroepen tot jaar van de barmhartigheid. Jurgen Moons is al enkele jaren de erudiete opsteller van deze Maria-avond in opvolging van Luc Schokkaert. Welkom aan iedereen die van Onze-lieve-Vrouw houdt en van verzorgde vieringen. Welkom aan iedereen die de noveen ter ere van Maria wil meedoen.

En er is nog iets wat we voor de 29ste keer doen. Op zaterdag 27 augustus om 17 uur zorgen we voor een plechtige eucharistie. Voor de muzikale opluistering vragen we elk jaar een ander goed koor: Illucia uit Puurs, het kathedraalkoor van Antwerpen, het kathedraalkoor van Mechelen, enz. En dit jaar komt Voces Aequales, onder leiding van Christel De Meulder en aan het orgel Jan Van Mol. Zij zingen de Messe Brève van L. Delibes en liederen van o.a. J. Jongen, P. Benoit en J. Haydn.

We leven in een moeilijke tijd. Iedereen heeft zijn mening, ook over religieuze zaken. En de kerken zijn niet meer zo vol als vroeger. De kerk van vandaag zet haar deuren wagenwijd open, niet op de eerste plaats om mensen naar binnen te lokken, maar om naar buiten te gaan en met allen samen te werken en te leven. In Kalfort hebben wij de handen in elkaar geslagen om iets moois te verwezenlijken. We leven in een mooie tijd.

 

  

Begankenisweek Kalfort – een overzicht

De bedevaartskerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart – Kalfort ontvangt naar jaarlijkse traditie bedevaarders uit het dekenaat Klein-Brabant en omstreken. Hieronder een overzicht van de geplande vieringen.

vrijdag 26 augustus 2016 om 19.30 uur : Maria-avond

zaterdag 27 augustus om 17 uur - Openingsmis bedevaartweek

zondag 28 augustus om 10 en 17 uur - Eucharistieviering

maandag 29 augustus om 13.30 uur Bedevaart-Lof: Niel-Hellegat, om 15 uur Bedevaart-Lof: Blaasveld, Wintam en Weert; om 19.uur - Eucharistie-bedevaart parochies Puurs

dinsdag 30 augustus om 19 uur Eucharistieviering. Diaken Erik De Cock zal de homilie verzorgen in de bedevaartmis die wordt opgedragen voor de parochies Bornem, Sint-Amands en Willebroek

woensdag 31 augustus om 19 uur Eucharistieviering

donderdag 1 september om 14 uur Eucharistieviering-Ziekenzorg en om 19 uur Eucharistieviering

vrijdag 2 september om 19 uur Eucharistieviering

zaterdag 3 september om 17 uur Eucharistieviering-slotplechtigheid

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries