ZONDAG 11 SEPTEMBER – VIERING MET JEUGDIG TINTJE

 

  

Ook dit schooljaar gaan we weer verder met onze “Vieringen met een jeugdig tintje”. Tijdens deze vieringen willen we de kinderen meer betrekken bij de viering dan in een normale viering. Voor hen is het immers niet altijd makkelijk om alles te verstaan wat in een eucharistieviering gezegd wordt!  Geen wondere dingen maar wel kleine stapjes die mee kunnen helpen om hen welkom te heten en hen te laten aanvoelen dat geloven iets is voor alle leeftijden. Daar willen we tijdens deze vieringen aandacht aan besteden.

 

Concreet doen we dit door hen bij het verwelkomen een kinderbijbel te laten uitzoeken of een kleurprent uit de bijbel mee te geven met kleurtjes. Zo kunnen ook zij zich zinvol bezighouden. De kinderen die al wat ouder zijn vragen we of ze zin hebben om voor te lezen, zo wordt het ook een beetje “hun” viering. Zij mogen dan de schuldbelijdenis en de voorbeden op kindermaat lezen en soms ook de bezinningstekst na de communie. Voor de lezing en het evangelie wordt een eenvoudigere versie in de kinderbijbel genomen of indien die er niet is voor de lezing een tekst die hierbij aansluit.

 

Uiteraard mogen de kinderen tijdens het Onze Vader naar voren komen om samen te bidden en nodigen we hen ook uit om mee de offergaven naar voor te brengen. Allemaal kleine stapjes zodat de kinderen zich in de kerk en bij Jezus mogen thuis voelen. We kijken ernaar uit vele kinderen te mogen ontmoeten!

 

Tot 11 september?

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries