EEN VERHAAL VAN 1 OP 7….. SAMEN TEGEN ARMOEDE

   

- Lees ook: Soep op de Stoep -

 

Dit is de nieuwe naam van het vroegere Welzijnszorg. Het drukt beter uit wat de bedoeling is van de adventsactie. Armoede is inderdaad een zeer complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen. ‘Samen tegen armoede’ maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. We doorprikken vooroordelen en ondersteunen ruim honderd lokale projecten.

   

Vooroordelen

   

Als het over armoede gaat, hebben we inderdaad heel wat vooroordelen: ze hebben het toch zelf gezocht… Ze zijn liever lui dan moe… En het zijn toch moeilijke tijden voor iedereen…

 

Maar wat is armoede? Het is niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, geen toegang hebben tot de gezondheidszorg of geen mogelijkheden hebben om verder te studeren. Maar ook het sociale leven staat onder druk, omdat er geen geld is voor een sportclub of een vereniging, voor schoolactiviteiten of een ontspannende daguitstap.

  

Cijfers

   

Ook in ons land grijpt armoede om zich heen. 1,7 miljoen mensen in ons land leeft onder de armoedegrens, dat is meer dan 1 op 7. Nog veel meer mensen worden er tijdens een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. Sommige groepen hebben een grotere kans om in armoede te belanden: kinderen, ouderen, mensen afkomstig van buiten Europa, alleenstaande ouders, huurders… zijn extra kwetsbaar. En dat allemaal in ons rijke land…

 

Onderzoek leert ons dat armoede een netwerk is van sociale uitsluiting dat zich manifesteert op verschillende levensdomeinen. Armoede vormt zo een negatieve spiraal waaruit het vaak moeilijk is om te ontsnappen.

  

Kinderen

   

Kinderen die opgroeien in armoede, hebben vaak al een achterstand opgelopen. Doordat kansarme kinderen met een andere bagage naar school gaan, ontstaan er bijkomende problemen binnen de schoolmuren. Leerlingen worden uitgesloten en voelen zich niet thuis op school.

 

De kansen die jongeren krijgen, bepalen in grote mate de kansen op de arbeidsmarkt. En jobs onderaan de arbeidsmarkt zijn vaak ongezond en bieden zo weinig perspectief op een goede verloning of werkzekerheid.

  

Gezond wonen

   

Voor mensen in armoede is een eigen woning geen optie. Zij zijn aangewezen op de huurmarkt. Veel mensen wonen in erbarmelijke omstandigheden en raken niet aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en aangepaste woning.

 

Een ongezonde woonomgeving zorgt vaak voor gezondheidsproblemen. Maar niet alleen de woonsituatie, ook de dagelijkse stress en de materiële beperkingen van een leven in armoede wegen door op iemands lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 

Ontspanning?

   

Mensen in armoede ondervinden ook een grote moeilijkheid om deel te nemen aan het sociale leven. Uit angst om niet rond te komen gaan ze besparen op hun ontspanningsmogelijkheden.

 

Het is tijd voor actie om samen tegen armoede in te gaan. Armoede is geen natuurwet, wij kunnen ze bestrijden, wij kunnen kiezen voor een samenleving zonder armoede.

 

In deze adventstijd willen wij ons inzetten om armoede te bestrijden.

  

Liturgie

   

In de zondagse liturgie zetten we drie personen in het volle licht. Vooreerst Jesaja, de profeet uit het Oude Testament, die de mensen van zijn tijd, en vandaag ook ons, wil wakker schudden uit ons luxeleventje, maar die tegelijk ook een boodschap van hoop geeft wanneer wij ons leven drastisch omgooien en ons bekeren.

 

Een tweede figuur is Johannes de Doper, die Jezus aankondigt en zijn weg voorbereidt. Een derde persoon is Maria, die door haar jawoord een voorbeeld is voor alle mensen van deze wereld.

 

Natuurlijk mag ook de adventskrans niet ontbreken. Een groene krans duidt aan dat er, ondanks alle moeilijkheden, toch hoop is op een betere wereld. We zien uit naar het Licht van de wereld. Vier weken lang bereiden we ons voor opdat Jezus ook in ons eigen leven geboren mag worden. We laten Jezus toe als het Licht in ons leven.

  

Actie

   

Verder zijn er nog acties, waar wij daadwerkelijk kunnen steunen en ons steentje bijdragen. Vooreerst is er tijdens het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 december de adventsomhaling in de kerken, en oa in de Sint-Niklaaskerk de Soep-op-de-Stoepactie na de viering. Ook op andere plaatsen zijn er acties ten voordele van ‘samen tegen armoede’. Aarzel niet om deze acties te steunen.

  

Leo Pelgrims

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries