DE TORENKLOKKEN

     

Heb jij het ook al gehoord? De torenklokken laten zich opnieuw horen!

  

Inderdaad. Al vele maanden was het torenuurwerk geen hulp meer om het uur juist te weten – de tijd stond stil in Willebroek – en de klokken lieten zich ook niet meer horen om te weten hoe laat het was. Alleen bij een uitvaart en voor de zondagsviering konden de torenklokken nog ingeschakeld worden.

  

Maar sinds woensdag 23 november zien wij in Willebroek opnieuw hoe laat het is. Het torenuurwerk is terug op gang getrokken en de klokken luiden ieder uur en ieder halfuur. Maar geen paniek, je zal er niet van wakker liggen. Want ’s morgens starten ze pas om 8 uur en ’s avonds vallen ze stil – gaan zij ook slapen – om 21 uur.

  

Eindelijk is Willebroek mee met de tijd, letterlijk en figuurlijk. Het hele uurwerk- en klokkensysteem is vanaf nu aangepast aan het computertijdperk. Alles werkt vanaf nu elektronisch. Een klein kastje tegen de muur vervangt de grote analoge klok in de sacristie. En via een ‘touchscreen’ kan het hele programma ingesteld worden. De mogelijkheden tot programmeren zijn eindeloos. Zelfs jaren vooraf, tot op een seconde nauwkeurig, kan bepaald worden wanneer de klokken moeten luiden. En bij wijze van spreken kan met een vingerknip het luiden gestart worden. Een ‘back-up’ van dat programma zal op een USB-stick staan en later kan zelfs nog een aanpassing gebeuren via de smartphone van een bediener die de kerkfabriek aanduidt. Is dat geen vooruitgang?!

  

Maar voor het sluitstuk moet nog even gewacht worden. Er moeten immers nog herstellingen gebeuren aan de klokken zelf. Er hangen twee grote klokken in de toren, waarover de man die de renovatie uitvoerde erg verbaasd was. Van één ervan is de motor stuk en die moet nog vervangen worden. Die herstelling zal gebeuren begin 2017. Pas dan kan Willebroek terug volop genieten van het oude vertrouwde geluid van de klokken van onze Sint-Niklaaskerk.

  

Ik leg mijn oor alvast te luisteren.

  

LVM

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries