Een impressie van de kerstvieringen in onze kerken… in een overvloed aan beelden en enkele aanvullende teksten.

     

Sint-Amandus

   

In een bijna volle kerk werd met Kerstmis door de kandidaat–vormelingen samen met het Amanduskoor de mooie eucharistieviering opgeluisterd.

Bijgevoegde foto’s getuigen van deze bijzonder verzorgde viering.

 

    

 

 

Sint-Niklaas

   

Ondertussen is het al het vijfde jaar op rij dat tijdens de kerstviering in de Sint-Niklaaskerk het kerstevangelie in toneelvorm gebracht wordt door de vormelingen. Na drie repetities brachten ze hun toneel voor een volle kerk. De engelen verschenen vele malen en dit zowel toen ze bij Maria aankondigden dat zij zwanger was als tijdens een droom bij Jozef om hem gerust te stellen dat hij met Maria mocht trouwen. Tenslotte verschenen ze ook nog eens aan de herders in de weide om hen de weg te wijzen naar de kribbe. Ook de hoogzwangere Elizabeth was van de partij en keizer Augustus kondigde met krachtige stem - zoals het een leider betaamt - zijn volkstelling aan. Na vele malen tevergeefs aankloppen voor een slaapplaats bood een herbergier uiteindelijk zijn stal aan zodat Maria en Jozef daar de nacht konden doorbrengen. In die stal kwam Jezus ter wereld. Het toneelspel eindigde toen een gelukkige Khaleb, de oude herder die eerder al vertelde aan de andere herders dat hij uitkeek naar de komst van de Messias, Jezus toch nog in zijn armen kon sluiten.

In de kerstviering werd aandacht besteed aan de kinderen en de mensen die op zoek zijn naar de zin van Kerstmis, aan de vluchtelingen die net zoals Jozef en Maria op zoek zijn naar een veilige en warme thuis, aan eenzame mensen die wachten op een bezoekje of een vriendelijke blik.

Tijdens de kerstvrede die werd gedeeld hebben alvast vele nieuwe handen elkaar de hand geschud. Als we nu met zijn allen deze doorgegeven kerstvreugde verder mogen uitdelen aan de mensen rondom ons in de buurt, dan wordt het pas echt Kerstmis ! Ook de kerstfiguren eindigden met hun eigen kerstwensen. 

Het gelegenheidskoor zorgde met zijn mooi kerstliederen voor een warm kerstgevoel.  Dat de kerstvreugde bij ieder van jullie mag toegekomen zijn en nadien weer terug mag vertrekken, een heel jaar door, telkens opnieuw ...

 

   

Sint-Jan Baptist

   

Onze prachtige kerststal, de wijze en hartelijke woorden van priester Leo Bernaerts, de kring van gelovigen zorgden voor een sfeervolle viering in ons intieme kerkje.

 

     

 

Sint-Jan de Doper

   

Een middernachtelijke kerstevocatie – de beelden spreken voor zich.

Voor een vollediger verslag – met klank:  https://goo.gl/photos/NexwAbV9maqUCqHe6

 

 

 

En een toemaatje….

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries