Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt.

  

Iets van jezelf prijsgeven, een stukje leven voor de anderen
en samen kleine wonderen doen.

  

Verrijzen is bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn.

  

Maar wie werkt aan opstanding, stelt zich bloot aan kritiek.

  

Je kunt naïef gevonden worden,
je kunt onbegrip en soms zelfs verwijten krijgen.

  

En toch!

  

Pasen betekent dat je je niet neerlegt bij de slapende meerderheid.

 

Je trekt je op aan het verhaal van die Ene die opgestaan is uit de dood.

 

Maak de poort van je hart open!

  

Word wakker, sta op!

  

Haal diep adem!

  

Leef lichter en ten volle, zoals het leven bedoeld is!

  

Pasen kan ‘zalig’ zijn.

  

Zalig Pasen

 

(Bron: Thomas)

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries