VIERINGEN SINT-JAN DE DOPER TISSELT - BELANGRIJKE WIJZIGING VANAF 1 JULI 2017

Met ingang vanaf 1 juli 2017 zal er op elke eerste zaterdag van de maand geen zaterdagviering meer gehouden worden in de Sint-Jan de Doperkerk van Tisselt.

Er zal wel een priester voorgaan op de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag in een viering om 18 uur.

De derde zaterdagviering eveneens om 18 uur, zal altijd een gebedsviering zijn, waarin een lekenvoorganger de leiding zal nemen. Vier keer per jaar echter zal zulke viering vervangen worden door een Taizéviering, zodat de continuïteit van de diensten gewaarborgd blijft.

De gedachtenisvieringen voor de overledenen van elke maand, blijven behouden op de laatste zaterdag van elke maand (dus 4de of 5de zaterdagavond ).

Weet wel dat in elke eucharistieviering in onze kerk hier in Tisselt misintenties mogelijk zijn (2de,4de en 5de zaterdag).

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries