MOGE 2018 ONS ALLEN VEEL GELUK EN VREDE BRENGEN

  

In de voorbije weken hebben de media ons meermaals het jaaroverzicht van 2017 gegeven. Herinneringen aan gelukkige momenten, maar jammer genoeg ook aan de vele pijnlijke en droevige gebeurtenissen van het voorbije jaar. En nu maar hopen dat 2018 meer geluk en vrede mag brengen, zowel in onze kleine leefwereld als in de grote wereld. Wij wensen elkaar het beste toe, ook in het parochiale leven, want dat vraagt eveneens een voortdurend aanpassen omwille van de snel veranderende omstandigheden.

 

Verandering

De kerkenplannen liggen op tafel en de gesprekken met de plaatselijke geloofsgemeenschappen omtrent de toekomst van de kerkgebouwen zijn gestart. Het wordt een hele uitdaging.Ook wat de kerkelijke diensten betreft, moet er voortdurend bijgestuurd worden omwille van het aantal beschikbare personen dat afneemt. Het moet haalbaar blijven voor de mensen die hun diensten aanbieden.Voor mijzelf bracht 2017 een grote verandering mee. Wel heb ik op 2 april mijn gouden priesterjubileum mogen vieren en heb ik heel wat sympathie ervaren van veel mensen aan wie ik dankbaar terugdenk. Het was een feestelijke dag die mij gelukkig gemaakt heeft.

 

Bibliotheek

Maar ondertussen was het voortdurend afscheid nemen van vertrouwde zaken. De voorbereidingen voor het abdijproject waren reeds enkele jaren bezig. Het ontruimen van de bibliotheek kwam het eerst aan bod. Dank zij de hulp van een 80-tal vrijwilligers die zich gedurende anderhalf jaar ingezet hebben, raakte deze klus geklaard. De boeken reinigen, inventariseren, registreren in database en ze daarna inpakken in dozen was een reuzenwerk dat een dikke proficiat verdient. De boeken zijn inmiddels tijdelijk ondergebracht in het Rijksmuseum van Beveren om na de restauratie van de bibliotheek terug te keren naar de abdij. Het moment waarop het eerste wagentje met boeken op de vrachtwagen gereden werd, was voor mij heel emotioneel. Na het project van de bibliotheek bleven vrijwilligers aan de slag met het reinigen van schilderijen, beelden en meubelen, want echt àlles moest opgeborgen worden.

 

Verhuis

Omwille van de verbouwingen dienden broeder Mark en ikzelf de abdij te verlaten en op 10 augustus zijn wij elk naar een appartement verhuisd, waar wij tijdelijk verblijven. Deze dag is een historische dag waarop ik terugdacht aan de monniken van de Sint-Bernardusabdij die in 1797 door Franse troepen uit hun abdij in Hemiksem verdreven werden. Zesendertig jaar later kwamen de laatste monniken, die verspreid leefden, zich vestigen in het leegstaande klooster in Bornem. En nu, nadat gedurende 184 jaren cisterciënzers dit klooster bewoonden, staat het weer – gelukkig tijdelijk – leeg. Hopelijk mogen wij eens terugkeren naar onze vertrouwde plek, al zal het dan in heel andere omstandigheden zijn.

 

Wensen

Beste mensen, wij beginnen een nieuw jaar en hopen dat het een goed jaar mag worden. Moge 2018 voorspoedig zijn voor u allen, voor u persoonlijk, voor uw gezin, uw familie- en vriendenkring. Moge de Heer ons allen zegenen en mogen wijzelf met Hem meewerken door elkaar tot zegen te zijn. Van ganser harte een gezegend nieuw jaar!

Abt Leo

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries