NIEUW! WOENSDAGAVONDVASTENMEDITATIE: EVEN ZITTEN BIJ DE BRON

   

Al een dertig jaar gaat de kleine gemeenschap “ZONDER NAAM” zitten bij de Bron (met hoofdletter!), elke woensdagavond en bidt ze voor “gemeente en wereld”. Zij wil nu de bredere gemeenschap laten delen en betrekken in dit gebedsmoment en gaat daarvoor tijdens de vastentijd naar de Sint-Niklaaskerk te Willebroek. Even zitten bij de Bron is een gebed-meditatie-vorm met veel stiltes, een moment van rust en inkeer, van luisteren naar het Woord, van gebed voor mensen veraf en dichtbij. Een tijd om zich bewust te worden: "waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn, ben Ik in hun midden".

 

Op WOENSDAGEN 21 & 28 februari; 7 & 14 & 21 maart van 19u tot 19u45 staat de deur van de Sint-Niklaaskerk open en is ieder welgekomen om mee te bidden.

 

Maria Vanschoonlandt, Mieke Boven & Leo Bernaerts

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries