2 FEBRUARI - LICHTMIS – ONTDEK DE VELE LAGEN VAN DIT FEEST!

Maria-Lichtmis wordt gevierd met kaarsen en pannenkoeken. Voor christenen is Jezus het Licht. Ontdek de vele lagen in dit traditionele feest!

   

De bijbelse betekenis

 

Op 2 februari, Lichtmis, vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Zoals elk joods jongetje wordt ook Jezus toegewijd aan God.

In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwangerschap niet deelnemen aan het openbare leven. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Beviel de moeder van een jongen, dan gebeurde de reiniging na 40 dagen. Zo dus ook na de geboorte van Jezus.

Simeon en Hanna wachtten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als vertegenwoordigers van het Oude Verbond die hun vertrouwen in God bewaard hebben. Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

   

De betekenis in de wereld van vandaag

De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon.

Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk.

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om op 2 februari - of de eerstkomende zondag - alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. (kerk Heindonk zondag 4 februari om 10u., kerk Blaasveld zondag 4 februari om 11u.)

   

Lichtmis = einde kersttijd

Het tijdstip waarop we Lichtmis vieren, laat zien dat het de laatste feestdag is waarvan de datum verbonden is met Kerstmis. Overeenkomstig de joodse wet werden jongetjes 40 dagen na hun geboorte in de tempel opgedragen. Zo ook Jezus. Lichtmis valt daarom precies 40 dagen na Kerstmis. Hiermee wordt de kersttijd definitief afgesloten.

Onder meer in Polen en Guatemala wordt Kerstmis gevierd tot Lichtmis. Kerstbomen worden daar niet, zoals in de meeste andere landen, na 6 januari opgeruimd, maar pas op 2 februari. Ook in Parijs blijven de kerstlichtjes tot op Lichtmis branden.

   

Lichtmis = prille begin lente

Lichtmis dankt zijn naar aan de traditie om op die dag kaarsen te wijden, kaarsjesprocessies te houden, symbool voor de intrede van Jezus in de wereld. In verschillende talen verwijst de naam van het feest trouwens rechtstreeks naar kaarsen. In het Zweeds heet het Kyndelsmässodagen, in het Frans Chandeleur.

Lichtmis markeert ook het einde van de donkere wintertijd.

Wist je dat de lente in de Keltische kalender al aanbreekt op 1 februari? Bij de Kelten begint alles met de nacht: met de stille, donkere aanloop. Dat klopt. Een mensenleven begint ook in de buik, een plant begint met een zaadje onder de grond. Wat wij het begin van de lente noemen, is eigenlijk het doorbreken ervan. Het begin komt veel eerder. Januari en februari lijken doods, maar je kunt ze ook zien als de maanden waarin zich de voedingsbodem vormt voor de lente. Na al dat stille verlangen is de lente pas echt een uitbarsting van levenslust.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries