MINDER EUCHARISTIEVIERINGEN

  

Het was al eerder aangekondigd en lang voorbereid in de pastorale ploegen en raden van het dekenaat : vanaf 1 september 2018 zal het aantal weekendeucharistievieringen in de kerken van het dekenaat Klein-Brabant, gevoelig verminderen. Voor velen - begrijpelijk ook -, een ‘gevoelig’ onderwerp.

Veel heeft te maken met het verminderend aantal kerkgangers, de leeftijd van de beschikbare voorgangers en het implementeren van de gemeentelijke kerkenbeleidsplannen in de pastorale planning.

Onderaan deze tekst een schematisch overzicht van de nieuwe regeling vanaf 1 september 2018.

  

Minder eucharistievieringen

 

De wekelijkse eucharistieviering blijft behouden in de Onze-Lieve-Vrouw ten Traankerk van Kalfort op zaterdag om 17 uur, in de Sint-Bernardusabdij op zondag om 8.30 uur en om 18 uur (abdijvieringen), en in de kerken van Puurs Sint-Pieter en Willebroek Sint-Niklaas om 11uur.

 

In de andere kerken van het dekenaat wordt het aantal weekendeucharistievieringen tot op de helft gebracht. In Bornem Onze-Lieve-Vrouw & Sint-Leodegarius, in Sint-Amands en op zaterdagavond in de abdij van Bornem, zal de eucharistie nog slechts op twee zondagen (zaterdagen) per maand gevierd worden. In de meeste plaatselijke kerken zal dit terugvallen op één keer om de twee maand, telkens op de gebruikelijke uren en dit zolang we kunnen rekenen op onze gepensioneerde priesters, en op de hulp van ziekenhuisaalmoezenier Denis Boers (Duffel).

 

Gedetailleerde liturgieschema’s zijn terug te vinden op de websites van de pastorale zone Bornem&Sint-Amands : www.kerkkleinbrabant.be en van de parochies Puurs : www.parochie-puurs.be en Willebroek : www.parochies-willebroek.be . U kunt ze ook raadplegen in de portalen van alle kerken. Meer details per pastorale zone en parochie kunt u ook lezen in de volgende edities van het parochieblad.

  

Neven- en herbestemmingen van kerken

 

In deze nieuwe liturgieschema’s wordt rekening gehouden met de uitvoering van de gemeentelijke kerkenbeleidsplannen. Het grootste deel van de kerken van het dekenaat Klein-Brabant gaat nu of de komende jaren inderdaad in neven- of herbestemming. In Sint-Amands en Willebroek pakken verscheidene stuurgroepen (in Oppuurs, Lippelo en Blaasveld) de toekomst van hun kerkgebouwen al volop aan. Idem in Bornem, koploper zelfs in onze regio. Voor iedere kerk is er een stuurgroep aan het werk. Onder meer voor de kerken van Branst en Wintam is er al uitzicht op enkele nieuwe bestemmingen. Deze kerken zullen al zeker gespaard blijven van de ‘hamers van sloop of verkoop’. We hopen dat er binnenkort voor alle kerken van het dekenaat die voor neven- of herbestemming in aanmerking komen, duurzame oplossingen uit de bus mogen komen.

 

In de kerk van Wintam zal er, zoals in de kerk van Branst, geen weekendliturgie meer plaats vinden vanaf 1 september 2018 (noch sacramentele vieringen, noch gebedsvieringen). Deze kerken blijven wel nog open, enkel voor uitvaarten, tot 30 juni 2019. Op die datum worden beide kerken ontwijd, om een volledige herbestemming mogelijk te maken. Op die manier komt de pastorale zoneploeg van Bornem&Sint-Amands tegemoet aan de verzuchtingen van vooral de Wintamnaren, om meer tijd te hebben voor het zo goed mogelijk invullen van de herbestemming van de kerk. Van 1 september 2018 tot 30 juni 2019 zullen de gedachtenisvieringen voor de uitvaarten in Wintam plaats vinden in Hingene, zoals de gedachtenisvieringen voor de uitvaarten in Branst plaats vinden in Bornem Onze-Lieve-Vrouw & Sint-Leodegarius.

   

Een oproep

 

Andermaal een oproep aan verenigingen en instellingen allerhande die medegebruiker willen worden van een kerkgebouw, liefst uit de socio-culturele hoek en uit heel het dekenaat : maak jullie kenbaar aan de kerkraadvoorzitters van Bornem, Eugeen Van Lent : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; van Puurs, Koen Van den Broeck : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; van Sint-Amands, Eddy Augustinus : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; van Willebroek, Paul De Caluwé : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; of aan erfgoedcoördinator Xavier Baecke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de intercommunale Igemo, waarbij de vier gemeenten van het dekenaat zijn aangesloten. U kon met hem kennis maken in het nummer 14 van het Parochieblad, verschenen op 4 april jl., of in één van de publieke participatiemomenten over de toekomst van de kerkgebouwen, die in de gemeente Bornem al in alle lokale gemeenschappen hebben plaatsgevonden.

  

Externe expertise nodig

 

Het is goed dat we op externe hulp en expertise kunnen rekenen om complexe dossiers als deze tot een goed einde te brengen. We moeten toegeven dat het over een materie gaat die voor velen van ons nieuw is, maar ondertussen - misschien verrassend snel -, over heel Vlaanderen volop aan de orde van de dag is. Een neven- of herbestemming zoeken voor een kerk is voor veel parochianen niet aangenaam. We zouden graag hebben dat alles bij het oude vertrouwde kan blijven. Toch kunnen we niet langer alle kerken enkel voor liturgie en eigen gebruik behouden. We kunnen dit pastoraal niet meer aan, maar er is nog een andere belangrijke reden. Hoewel kerkgebouwen vaak met giften zijn gebouwd, worden ze sedert jaar en dag onder andere met gemeenschapsgeld onderhouden. Het zijn soms niet onaanzienlijke sommen gemeenschapsgeld die worden geïnvesteerd. Dit is al gebeurd in alle kerken van het dekenaat, of ze nu eigendom zijn van de gemeente of van de kerkfabriek. De Belgische wetgeving laat het nog altijd toe, maar dat is ten behoeve van een steeds kleiner wordend aantal liturgische vieringen en een steeds kleiner wordend aantal aanwezigen. Blijft dit te verrechtvaardigen ? Een vraag die we ons zeker moeten stellen.

  

Ingrijpende veranderingen.

 

Ingrijpende veranderingen? Zeker en vast. We zijn ons daar in de pastorale ploegen zeer bewust van. Met uitzondering van Branst en Wintam, zoals hoger aangegeven, kunnen weekendgebedsvieringen die in de kerken plaats vinden nog verder behouden blijven, voor zover dit voor de plaatselijke gebedsleiders (nog) haal- en draagbaar is. Toch mikken we op het samenbundelen van beschikbare krachten en talenten in gemeenschappelijke (eucharistie-)vieringen, zoals bijvoorbeeld in de Goede Week-diensten in Willebroek, in de vijfdezondagvieringen in Puurs en in de abdij van Bornem, en in de maandelijkse ‘He®bronvieringen’, afwisselend in één van de kerken van de pastorale zone Bornem&Sint-Amands.

 

Wat deze gemeenschappelijke vieringen betreft willen we vanaf september een tandje bijsteken en ook voor de eucharistie op kerkelijke feestdagen aan de parochianen een grotere verplaatsing vragen. Op kerkelijke feestdagen zal de eucharistie nog slechts op één of een paar plaatsen per pastorale zone of parochie gevierd worden. Alle krachten en talenten zullen dan gebundeld worden om er een mooie viering van te maken. Bijvoorbeeld : op Allerheiligen zal de eucharistie enkel nog gevierd worden in de Sint-Bernardusabdij van Bornem, in de Sint-Pieterskerk van Puurs, en in de Sint-Niklaaskerk van Willebroek. (Gebedsvieringen voor de overledenen van het voorbije jaar blijven wel behouden in de plaatselijke kerken.)

  

Het wordt wat wennen. Dat is zeker. Voor wie er gelovig mee omgaat, transformeert de liturgie, en zeker de eucharistie, de mensen, waardoor ze meer één worden met de Verrezen Heer. Dit is te waardevol mysterieus om daar niet in alle tijden en omstandigheden met de grootste zorg mee om te gaan. Liturgie moet altijd verheven en heerlijk zijn, en het liefst met alle leeftijden samen in gemeenschap gevierd worden. Met het nieuwe liturgieschema verschaffen we ons de mogelijkheden om daarmee onverwijld en met volle overgave te blijven doorgaan. God ter ere !

   

Hedwig Reyntjens, aangesteld priester

 

OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN vanaf 1 september 2018

 

SINT-AMANDUSKERK BLAASVELD

                               

 

1ste zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

2de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

3de zondag/ even maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING overledenen voorbije 2 maanden

 
 

3de zondag/ oneven maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

4de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

5de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING met aansluitend aperitief

 

   

SINT-JAN BAPTIST EN AMANDUSKERK HEINDONK

                            

 

1ste zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

2de zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

3de zondag/even maand

 
 

10 u.

 
 

EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING overledenen voorbije 2 maanden

 
 

4de zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

5de zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 

   

SINT-JAN DE DOPERKERK TISSELT

                     

 

2de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

3de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

GEBEDSVIERING OF TAIZE-VIERING

 
 

4de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING **

 
 

5de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING **

 

 

** Elke laatste zaterdag v/d maand EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING

  

SINT-NIKLAASKERK WILLEBROEK

                          

 

1ste zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING overledenen voorbije maand

 
 

2de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING met jeugdig tintje

 
 

3de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 
 

4de zondag/maand

 
 

10.30 u.

 
 

ontmoetingszondag - 10.30 u. aanleren nieuwe liederen

 

11 u. EUCHARISTIEVIERING - nadien aperitief in De Twijg

 
 

5de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

   

Elke zondag (behalve 5de) eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk Willebroek

 

 

KERKELIJKE FEESTDAGEN EN TIJDSGEBONDEN VIERINGEN

                                                             

 

Goede Week: woensdag

 

                         Witte Donderdag

 

                         Goede Vrijdag

 

                       

 

                       Stille Zaterdag

 
 

Willebroek

 

Willebroek

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

Willebroek

 
 

19.30 u.

 

19.30 u.

 

15 u.

 

19.30 u.

 

20 u.

 
 

VERZOENINGSVIERING *

 

VIERING VAN HET LAATSTE AVONDMAAL *

 

KRUISWEG *

 

KRUISHULDE *

 

PAASWAKE *

 
 

Pasen

 
 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

11 u.

 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 
 

Ons-Heer-Hemelvaart vooravond     

 

Ons-Heer-Hemelvaart

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 
 

Pinksteren vooravond

 

Pinksteren

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 
 

Maria Tenhemelopneming (15.8)

 
 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

Tisselt

 
 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 

15 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 

GEBEDSVIERING aan grot Tisselt

 
 

Allerheiligen vooravond

 

Allerheiligen (1.11)

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

In elk van de 4 kerken

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 

14 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 

GEBEDSVIERING overledenen voorbije jaar

 
 

Sint-Hubertus (1ste zondag na 2.11)

 
 

Blaasveld

 
 

11 u.

 
 

SINT-HUBERTUSVIERING

 
 

11 november

 
 

Blaasveld

 
 

10 u.

 
 

VREDESVIERING

 
 

Sint-Lucia (zondag voor of na 13.12)

 
 

Heindonk

 
 

10 u.

 
 

SINT-LUCIAVIERING

 
 

Kerstmis vooravond

 

Kerstmis

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Willebroek

 

Blaasveld

 
 

24 u.

 

10 u.

 

10.30 u.

 

11 u.

 
 

KERSTEVOCATIE

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 

 

* Gemeenschappelijke (eucharistie)viering voor parochie Willebroek in de Sint-Niklaaskerk (uitgezonderd Kruisweg)

 

Voor àlle vieringen geldt: als er een priester, diaken of gebedsleideraangeduid en ter beschikking is.

 

   

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries