RENOVATIEWERKEN KERK BLAASVELD

   

De start van de renovatiewerken in de kerk van Blaasveld voorzien op maandag 6 augustus 2018. Er is vooropgesteld dat deze verfraaiingswerken een 10-tal weken zullen duren.

Om reden van veiligheid en van hygiëne is afgesproken dat de kerk van Blaasveld gedurende deze periode niet toegankelijk zal zijn voor het publiek.

Het is de bedoeling dat onze kerk te Blaasveld zeker tegen Allerheiligen 2018 netjes in orde is gebracht . Als alles vlot verloopt zou het zelfs iets vroeger kunnen zijn.

   

Vermits dus de kerk van Blaasveld gedurende de periode van de renovatiewerken gesloten zal zijn voor ALLE vieringen vanaf maandag 6 augustus 2018, kunnen de gelovigen vrij kiezen waar ze de zondagsvieringen bijwonen.

Ook doopsels, uitvaarten en huwelijken zullen plaats vinden in een andere kerk, dit volgens de eigen keuze van de betrokken familie.

   

Concreet betekent dit dat onze kerk van Blaasveld niet beschikbaar zal zijn voor vieringen op zondag 12 augustus, woensdag 15 augustus, zondag 19 augustus. De gedachtenisviering voor de overledenen van de maand juli kan dus in augustus niet doorgaan in onze kerk.

Wie wil dat de gedachtenisviering toch plaats vindt tijdens de maand augustus, kan reeds voor de uitvaart in juli uitwijken naar een andere kerk. De gedachtenisvieringen vinden immers in principe, ook voor de maanden september, oktober en november, plaats in de kerk waar de uitvaart heeft plaats gehad.

De kerk van Blaasveld blijft dus ook ontoegankelijk op zondagen 26 augustus, 2 september, 9 september,16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober.

Tenzij men vroeger dan voorzien klaar is met de renovatiewerken en de grondige opkuis, kan de kerk van Blaasveld eerder beschikbaar gesteld worden voor de erediensten.

   

Guido De Laet

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries