24 november - Het Tisselts Sint-Janskoor viert Sint-Cecilia met kerkconcert

 

24 november 2018 om 17.30 uur...Iets speciaals !!!

Op zaterdag 24 november viert het immer enthousiaste SINT-JANSKOOR van Tisselt zijn Sint-Ceciliafeest . Het feest van de patrones van alle zangers en zangeressen. Onder de kundige leiding van hun organist-dirigent Luc Huyghe, kan u alleszins komen genieten van de eerste uitvoering van de "Missa in honorem Beatae Mariae Virginis" van de werelberoemde Mechelse componist Staf Nees .

Naast de creatie van dit meesterstuk, vergasten dirigent en koorleden uiteraard alle aanwezigen nog op talrijke andere pareltjes van de muziek...en dat allemaal in de eigen parochiekerk .

Alleszins wordt Uw talrijke aanwezigheid ter ondersteuning en hopelijk ook uit oprechte sympathie voor de vrijwillige zangers en dirigent ten zeerste naar waarde geschat . En is ze ongetwijfeld een motivering om ook toekomstgericht nog steeds deze verrijkende vorm van meerwaarde tijdens de liturgische diensten te willen en te kunnen waarderen. Eeen hart onder de riem als het ware.

Daarom deze vriendelijke uitnodiging om daarbij aanwezig te willen zijn en op die manier warme ondersteuning te geven aan de nog talrijke zangers en zangeressen, die uit en in onze parochiegemeenschap vocaal hun talenten willen ten dienste stellen. En zeker aan hun dirigent, die zich buitengewoon inspant om altijd vernieuwende muziek te brengen .

Als zelfs in alle kussteden en -gemeenten ons muzikaal kunnen gewaardeerd wordt en teruggevraagd, waarom zou dan de dorpseigen parochiegemeenschap en bij uitbreiding de directe hoofdparochie dat dan niet naar waarde willen schatten?

Dus graag afspraak op zaterdag 24 november vanaf zowat 17.30 uur in onze prachtige Sint-Jan-de-Doperkerk voor een uitzonderlijke geestelijke en muzikale beleving.

Het koor dankt u nu reeds voor een talrijke opkomst en een verrijkende muzikale ervaring.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries