TERUGBLIK WAKE TEGEN ZINLOOS GEWELD – 27 MAART 2019

Namens de katholieke geloofsgemeenschap van Willebroek wil ik aan het gemeentebestuur en aan iedereen, respect betonen omdat wij hier vanavond als inwoners van Willebroek met z'n allen schouder aan schouder staan. Wat er in de wereld en in ons land aan zinloos geweld gebeurt, raakt ons. Daarom zijn wij hier. Samen met jullie willen wij uit dit moment van herdenking hoop putten op een betere toekomst, en die met iedereen delen.

Wij willen mee de handen uit de mouwen steken om problemen aan te pakken. Wij engageren ons om werk te maken van een mens-geïnteresseerd samenleven in Willebroek, waarbij waardering van datgene waar de ander goed in is en een voorbeeld in stelt, centraal staat. Samenleven in wederzijds respect trekt het gemeenschapsleven in een diversiteitsgemeente als Willebroek naar omhoog en doet iedere mens, jong of oud, Vlaming of van buitenlandse afkomst, hoofdzakelijk nederlandstalig of anderstalig, boven zich uitgroeien. Hierin kan Willebroek een voorbeeld stellen. Ook daarom zijn wij hier.

Wij zijn hier om te getuigen van de hoop die in ons leeft, dat zinloos geweld en bloedvergieten, uitzinnige misdaad en terreur niet het laatste woord hebben. Dat wij hier vanavond met zovelen zijn is een duidelijke boodschap. Wij dragen ze mee uit, en jullie kunnen op ons rekenen om ze verder gestalte te geven.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries